Constructa

I år er det nye bygningsreglement BR18 trådt i kraft, og i den anledning havde vi i sidste uge besøg af ingeniør Jan K. Olesen fra Byggeri i Aarhus Kommune, som fortalte om det nye reglement.

Overordnet set ændres processen ved ansøgninger om bygningstilladelse, mens det tekniske indhold i store træk er uforandret. Det vil sige, at måden man ansøger om byggetilladelse på ændres. Med det nye bygningsreglement skal rådgivere certificeres for at kunne indsende en ansøgning om bygningstilladelse. I skrivende stund befinder branchen sig i en overgangsperiode mellem BR15 og BR18, idet akkrediteringsorganet er i udbud, og det forventes at der inden sommer er valgt en aktør, som skal varetage certificeringsprocessen, hvorefter de forskellige rådgivere vil blive vurderet og certificeret.

Ved at certificere rådgiverne sikres det, at de enkelte rådgivere selv kan varetage byggesagsbehandlingen, og dermed bliver rådgiverne selvkontrollerende. Således overtager rådgiverne en stor del af den byggesagsbehandling, som kommunen plejer at stå for. Rådgiveren skal således selv drive ansøgningen i de enkelte udvalg ved kommunen eks. i brandudvalg m.m. Kommunen giver ikke råd eller vejledning til ansøgeren – kun hvis rådgiveren beder om et forhåndsmøde, hvor der vil være mulighed herfor. I stedet indføres stikprøvekontrol , hvor kommunen tager ud og kontrollerer byggeriet, når det er udført, for at se om det lever op til kravene i ansøgningen og dermed BR18.

I korte træk betyder overgangen fra BR15 til BR18 for rådgiverne:

  • Ændrede sagsgange i processen for en byggesag
  • Ansøger kommer i dialog med bygningsmyndighed via flere forhåndsdialoger
  • Bygningsmyndigheden er kommunen
  • Bygningsmyndigheden skal ikke længere kontrollere tekniske forhold i en byggesag
  • Tekniske forhold er efter BR18 rådgivers/bygherres ansvar
  • Ibrugtagningstilladelse på alle typer byggeri med undtagelse af simple konstruktioner
  • Bygningsmyndigheden behandler de bygningsregulerende forhold
  • Bygningsmyndigheden forholder sig fortsat til anden lovgivning inden der udstedes byggetilladelse
  • Dispensation fra BR18 behandles stadig af bygningsmyndigheden
  • Stikprøvekontrol udføres i 10% af sagerne efter ibrugtagningstilladelse

Overgangsperioden fra BR15 til BR18 strækker sig frem til 30. juni 2018, og rådgiverne skal have indsendt fyldestgørende ansøgning om certificering inden 30. juni 2018.

Med BR18 nærmer det danske bygningsreglement sig andre europæiske landes, som eksempelvis Tysklands, som har arbejdet efter denne model i flere år.

Læs mere om BR18 her.