Constructa

Når vi projekterer nye boligområder opstår der samtidig behov for at anlægge vej ind på de nye boligområder. Hos Constructa har vi vores eget team af medarbejdere, som udelukkende beskæftiger sig med vej og anlæg.

Vejen navigeres på plads

I vej og anlæg arbejder vi meget med geometri og myndighedsgodkendelse. Vi varetager dialogen med kommunen og vejmyndigheden og koordinerer anlæg af vejen med ledningsejerne.

Når der skal anlægges vej, afklarer vi, om der er brug for geotekniske forundersøgelser af grunden. Foretages der geotekniske undersøgelser analyserer vi resultaterne, som dermed danner grundlag for vores videre arbejde med placering og anlæg af vejen. Alt afhængig af grundens geometri, hældning og antallet af huse varierer mulighederne for placering af vejen, for at den kan efterleve de krav, der stilles fra myndighederne og kommunen. Så det handler i høj grad  om, hvordan vejen kan anlægges efter vejreglerne. – Er grunden stejl giver det f.eks. flere udfordringer at få anlagt vejen, så den lever op til myndighedernes krav.

Efter bygherres ønske placeres husene som regel først, hvorefter det er op til vejingeniørerne at få navigeret vejen på plads mellem husene. Ofte er det lidt af et puslespil der skal gå op, når bygherres ønsker til antallet af boliger, p-pladser og placering heraf samt anlæg af vejen skal forenes med myndighedernes vejregler. Derfor er det en stor fordel for os i Constructa, at vores arkitekter og vejingeniører kan arbejde sammen om projekterne fra start og i samspil skabe den mest optimale løsning for placering af boliger og vej på området. 

Tværfaglighed en fordel

Udover at vi har et tæt samarbejde om vores projekter mellem vores arkitekter og ingeniører, så har vi også ofte et godt kendskab til bygherres ønsker for grunden og området omkring husene, hvilket gør det nemmere at udarbejde den bedste løsning for bygherre fra start af. Det handler i høj grad om at skabe den bedste helhedsløsning, således at vejen passes ind mellem husene.

Desuden forkortes projektets proces, fordi vi har alle rådgivere samlet på ét sted og ikke skal sende projektet videre ud af huset og derefter afvente svar.

Vores ydelser

Udover anlæg af vej og p-forhold i forbindelse med boligprojekter eller erhverv udfører vi også bysaneringer (fartdæmpning, chikaner), kanaliseringer (svingbaner) på større veje eller vejudvidelser for kommuner.

  • Vi arbejder i Microstation Inroads og kan tilbyde fremvisning af vej og anlægsprojekter i 2D og 3D.
  • Vi udarbejder vej og anlæg efter bygherres ønsker og forener det med myndighedernes krav til vej, så vejen kan blive godkendt heraf.
  • Vi leverer det fulde udbudsmateriale til bygherre og entreprenør, så det er bygbart, og vi fører tilsyn under byggeprocessen.