Constructa

Sådan gjorde vi i bebyggelsen Tusindfryd, Silkeborg, der blev planlagt som en ”bydel i vandbalance”, hvor hele bydelen er afkoblet regnvandskloakering. Udfordringen er, at nedsivningsforholdene ikke er de allerbedste. Derfor kunne regnvandet ikke håndteres i regnbede alene.

Regnvandet opsamles midt i bebyggelsens to klynger i lukkede vandrender, der ledes gennem regnbede. I regnbedene bliver vandrenderne permeable og er forsynet med faskiner nedenunder. For hver ende af vandrenderne er der desuden regnbede som 50 cm forsænkninger i græs, hvortil der er overløb. Regnbedene inde mellem husene er tilplantet med græsser og stauder samt opstammede træer. For yderligere at tilbageholde vand på de grønne arealer, er der plantet frugttræer og frugtbuske flere steder på grunden. Praktisk – og smukt at kigge på… Læs mere her >>