Constructa

Skybrudssikring

Skybrudssikring handler om at beskytte boliger og infrastruktur mod ødelæggelser forårsaget af store mængder regnvand. Forskellen på LAR og skybrudssikring er, at ved LAR håndteres regnvandet på egen grund og vandet må ikke forlade grunden. Ved skybrudssikring erkender man, at de store mængder vand ikke kan håndteres på egen grund, og derfor kun kan bremses eller sænkes inden det ledes videre.

Skybrudssikring drejer sig om at lade nabogrundens og eget vand passere uden at lave ødelæggelser undervejs. Så i store træk er skybrudssikring bremsning og opstuvning af vand, men hele tiden med hensigt på at føre vandet videre.

De store mængder regnvand, som falder under skybrud håndteres på overfladen af terrænet, idet vandet kommer så stærkt og i så store mængder, at det ikke kan nå at nedsive. Derfor handler skybrudssikring ofte om at etablere:

  • Lavninger
  • Regnbede
  • Wadi’er
  • Skybrudsveje, hvor vejene kan lede store vandmængder

Lavninger og regnbede kan eksempelvis kombineres med fodboldbane eller andre rekreative legeområder, således at de i tilfælde af skybrud kan fungere som opsamling for vandet. Lavningerne og regnbedene etableres med styret overløb, så vandet kan løbe væk.

I og med at regnvandsbede, lavninger og wadier er nogle af de samme metoder, som benyttes både til LAR og skybrudssikring, så tages begge typer af håndtering af regnvand som oftest i betragtning ved dimensionering heraf. 

I forbindelse med etablering af skybrudssikring på en grund, som skal bebygges med boliger, tager vi ved de indledende møder til et nyt byggeprojekt højde for vandets generelle strømningsvej, således at der eksempelvis ikke placeres boliger lige der, hvor vandet naturligt vil samle sig i tilfælde af skybrud.

Det vigtigste ved skybrudssikring er, at der bliver givet plads til vandet på grunden, og tricket er så at etablere skybrudssikring på et område, der under normale omstændigheder fungerer som et rekreativt og eventuelt legeområde.