Constructa

Skoler og omsorg

Aktuelt

På Skovagerskolen i Jelling fejrede de tirsdag den 6. november 2018 rejsegilde på en ny bygning. Skovagerskolen er en specialskole for fysisk og psykisk handicappede børn og unge. Skolen er bygget til 72 elever, men gennem flere år har antallet…

Børnehuset i Rødkærsbro er en stor ny institution. Den indeholder både børnehave og vuggestue. Børnehuset er dimensioneret til 110 børnehavebørn og 30 vuggestuebørn + 25 medarbejdere. Det udgør et stort fællesskab, hvor der både skal være plads til leg og…

Den kristne friskole “Klippen” i Voel vil udvide skolen med en ny bygning, som Constructa er arkitekt- og ingeniørrådgiver på. Vi har tidligere hjulpet skolen med at lave lokalplan for området, og nu skal planerne om en tilbygning realiseres. Den…

På Gedved skole har Constructa været rådgiver i forbindelse med tagrenovering i biblioteket. Opgaven indebar udskiftning af vinduer og etablering af nye lyskasser samt indsætning af søjler. Vores rådgivning indeholdt projektering, udarbejdelse af beskrivelser og udbud, byggeledelse, ingeniørydelser og miljøsanering…

Vi har tegnet en ny forstanderbolig der indgår i fin sammenhæng mellem eksisterende bygninger og naturen. I lysningen i skoven og over skråningen placeres boligen med boligareal på  201 m², Carport på 56 m2 og overdækning på 58 m2. En…

For Silkeborg Kommune er vi totalrådgivere på om- og tilbygningen af Resenbro Børnehus. Børnehuset ombygges fra det eksisterende 40 børn til 55-60 børn. Vi afholder workshop med brugerne, laver ideoplæg og skitseringer, inden vi går igang med det videre projekterings…

Når efterspørgsel og nye behov presser sig på, er det godt at have en plan for fremtiden. Det har vi hjulpet Levring Efterskole med, hvor vi gennem dialog og workshops har udviklet en plan for deres bygninger, der matcher fremtidens…

Hos Constructa er vi førende inden for renovering, energi- og miljøoptimering af skoler, og vi står bag en specialiseret helhedsløsning for forbedring af indeklima på skoler. På Balleskolen har vi stået i spidsen for et større projekt omkring facade- og…

Flere skolers indeklima i Silkeborg er under forandring. Sammen med Silkeborg Kommune analyserer vi målinger fra klasselokalers indeklima. På baggrund af konkret data og nøgtern vurdering af relevante løsninger, bliver flere skoler renoveret. Alt imens disse målinger foretages, undervises der.

Med behov for at skabe bedre rammer for kreativ og håndværksmæssig udfoldelse har Lysbro uddannelsescenter ved vores hjælp fået opført en tilbygning, der samtidig giver plads til flere brugere. Herunder ses fotos fra den nye bygning. – Første foto er…

For Grejsdalens Efterskole var projektet at få opstartet en etapevis ombygning, som blandt andet giver direkte forbindelse fra hovedbygningen til en række nye og attraktive funktioner – både for elever og for ansatte. Dette har Constructas arkitekter og ingeniører bidraget…

Ny ca. 4000 m² stor privatskole i Brabrand, hvor taget er erobret til boldbane. I et berigende samarbejde med arkitekterne E+N udfører vi ingeniørprojekt og byggeledelse. Læs mere om projektet her

Constructa her gennem flere år været med til at bygge en ny daginstitution op på en gård i Solbjerg. Gennem flere etaper har vi rådgivet Børnegården om til- og ombygninger og andre forhold. I 2010 blev en længe af gården…

Nyetableret privat børnehave i Tange ved Bjerringbro bygges i sunde materialer og konstruktioner. Børnehaven placeres i fællesskab med skolen og danner en fin afgrænsning af pladsen med kørende færdsel. Herfra er der adgang til skov, boldbane og mod horisonten åbner…

Ny privat integreret børneinstitution i Silkeborg. Centralt placeret med fredsskov i baghaven og et terræn der udfordre motorikken, dyr der inspirerer og en bygning der fungerer til glæde for børn, pædagoger og forældre. Og så er den opført på bare…

Igennem 30 år har vi rådgivet efterskolen om byggeri og bygninger. Vi har stået for ombygninger, renoveringer og nybygninger gennem årene. Ombygning og renovering af herregårdens hovedhus til administration og værelser. Ny spisesals- og køkkenbygning. Derudover værksteder, undervisningslokaler og fysikrum…