Constructa

Skitse om- og tilbygning

/ vores indsats giver mening og værdi

Skitseforslag OM- OG TILBYGNING

Få dine om- eller tilbygnings ideer visualiseret professionelt.

Vi kommer på besøg, og sammen afdækker vi dine behov, ønsker og krav. Idéer og muligheder bliver drøftet. Besøget varer ca. 1½ time, hvorefter vi udfører et skitseforslag hjemme på tegnestuen. Har I ingen tegninger af huset, kan vi måle det op for en fast pris.

Skitseforslaget af om- eller tilbygning tager udgangspunkt i vores samtale, og sammen med skitsen kan vi levere et skøn over byggeomkostningerne.

Formålet med rådgivningen og skitseforslaget er at I:

– får et konkret arkitektforslag i form af en begribelig skitse.
– får en erfaren arkitekts øjne på sagen.
– får en fornemmelse for omfanget af et kommende byggeri.
– får grundlag for at snakke konkret finansiering med bank eller realkredit.
– kan søge en forhåndsgodkendelse hos myndighederne.
– kan indhente en overslagspris fra håndværkere.

Prisen for et skitseforslag om- og tilbygning er 14.900,- kr. inklusiv moms + kørsel efter statens takster