Constructa

I Sejs ved Silkeborg er et stort tidligere naturområde under udvikling til nyt boligområde. Området udgør 42 ha og i løbet af de næste år vil 200-300 boliger opføres på de 33 ha af området. Der bygges moderne rækkehuse og der udstykkes parcelhusgrunde til private bygherrer.

Constructa har udarbejdet lokalplan for en del af området, 11 ha, hvor ejendomsudvikler Birch GM vil opføre godt 80 boliger. Formålet med lokalplanen er at muliggøre udbygning af området med boliger, hvor bebyggelse og friarealer placeres og udformes, så bebyggelsen fremstår som to selvstændige enklaver, med hver sin boligtype. Endvidere muliggør lokalplanen en ny fordelingsvej fra Borgdalsvej til Lynggårdsvej. Lokalplanen har til hensigt at sløre og dæmpe bebyggelsens udtryk i forhold til omgivelserne. Ligeledes skal der af hensyn til landskabet skabes mulighed for visuelle forbindelser gennem lokalplanområdet. Lokalplanområdet skal vejbetjenes af en ny fordelingsvej, som er tænkt som en fordelingsvej for hele strukturplanområdet nord for banen og vil forløbe fra Borgdalsvej i vest til Lynggårdsvej i øst, som angivet principielt i strukturplanen.

Det er de første to blå enklaver til højre for Borgdalsvej og ved siden af campingpladsen, som udgør det område, hvor Constructa har udarbejdet lokalplan for Birch GM.