Constructa

Projekter

Aktuelt

Constructa er totalrådgiver for Holger Olesen og byggefirmaet Falbe C3, som opfører 44 rækkehuse i 2 etager under navnet C3 i Falbeparken, Randers. Randers Arkitekten har tegnet rækkehusene og står bag visualiseringen herover. Rækkehusene på 103 kvm rummer 3 værelser…

Helle Parken I/S opfører nyt boligområde beliggende naturskønt på Bakkeborg i det nordøstlige Silkeborg, ved Gødvad. Constructa har som totalrådgiver på projektet udarbejdet lokalplan og byggemodningsprojekt, skitseret og projekteret etagehusene samt stået for byggeledelsen på hele projektet fra start til…

Femte etape af byggeprojektet på den tidligere teglværksgrund i Lysbro er nu i sin indledende fase, og de første visualiseringer af projektet er klar. Constructa har været med til at udvikle byggeriet på Teglværksgrunden i Lysbro fra de første tanker…

På nyudstykning ved Langfreddal i Sabro bygger Birch GM 66 udlejningsboliger, som får navnet Langfredparken. Boligerne bliver opført som etagehuse og rækkehuse i to etager, og de vil variere i størrelse fra 2-4 værelser på 76-110 m2. Constructa har tegnet…

Gødvad Høje er det første område til at blive projekteret og byggemodnet af tre planlagte udstykninger af Eriksborgs jorde i Gødvad, Silkeborg nord-øst. Constructa har lavet forundersøgelser, bebyggelses- og lokalplan og er igang med projektering af byggemodningen. Senere i processen…

I kølvandet af Silkeborgs nyopførte moderne stadion, er det gamle revet ned og grunden solgt. Flere boligudviklere bygger boliger på grunden blandt andre Birch og Co, som opfører punkthuse i fem etager, hvilke Constructa er ingeniørrådgivere på. Derudover rådgiver vi…

På Gedved skole har Constructa været rådgiver i forbindelse med tagrenovering i biblioteket. Opgaven indebar udskiftning af vinduer og etablering af nye lyskasser samt indsætning af søjler. Vores rådgivning indeholdt projektering, udarbejdelse af beskrivelser og udbud, byggeledelse, ingeniørydelser og miljøsanering…

Constructa har som totalrådgiver for GRIMME Skandinavien været arkitekt og ingeniør på udvidelse af deres kontorfaciliteter. Vi har tegnet og beregnet tilbygningen på 200 m². Tilbygningen stod færdig i 2016.

I samarbejde med arkitekt Elin Donskov, Aarhus har Constructa været rådgiver på ombygning og renovering af Holstebro Missionshus. Constructa har varetaget al ingeniørrådgivning i forbindelse med ombygning og renovering af det 500 m² store missionshus. Vinduerne blev udskiftet med nye…

Byggeskadefonden. 1. og 5. års eftersyn samt teknisk rådgivning ifm. udbedringsprojekter.

Constructa har tegnet 28 kædehuse/Dobbelthuse for DKB Byg. Husene bygges i 3 varianter, alle i 2 plan og med carport og udhus. Størrelserne varierer fra 144 til 147 m2. Husene befinder sig ved Engelstoft i Lystrup.  

Sundgårdsvej, Stensballe ved Horsens. 13 nye boliger for DKB Byg. Husene indpasser sig i det eksisterende område, og der bygges 13 nye flotte boliger i 3 varianter.  

Et nyt boligområde i Silkeborg er udviklet og byggemodnet. Lokalplanen er skrevet, bebyggelsesplaner er tegnet og området er udviklet ud fra bygherrernes ønsker og behov. Vi har udviklet et godt boligområde der passer til den flotte natur der omgiver området.

Vi har tegnet en ny forstanderbolig der indgår i fin sammenhæng mellem eksisterende bygninger og naturen. I lysningen i skoven og over skråningen placeres boligen med boligareal på  201 m², Carport på 56 m2 og overdækning på 58 m2. En…

Et godt arbejdsklima er en nødvendighed for at skabe de rette arbejdsbetingelser. Et godt arbejdsmiljø og den rigtige energiudnyttelse, giver en sund forretning, både for medarbejdere og arbejdsgivere. Og det er muligt at skabe disse betingelser, selv i eksisterende bygninger…

Den positive udvikling af nye boliger i Silkeborg Kommune er et sundt tegn. Ligeledes er det sundt med bygherrernes lyst og evne til at tage del i denne udvikling. Teglværksgrunden er nyudviklet og i flere etaper bliver der opført nye…

For Silkeborg Kommune er vi totalrådgivere på om- og tilbygningen af Resenbro Børnehus. Børnehuset ombygges fra det eksisterende 40 børn til 55-60 børn. Vi afholder workshop med brugerne, laver ideoplæg og skitseringer, inden vi går igang med det videre projekterings…

Forskønnelse af Nørregade i Hundested. Til Halsnæs Kommune har vi vist og kommet med forslag til, hvordan en rød tråd igennem en gade og bydel, kan indbyde til fællesskab, glæde, forsamling og forskønnelse. Der skal både være noget at se…

Når efterspørgsel og nye behov presser sig på, er det godt at have en plan for fremtiden. Det har vi hjulpet Levring Efterskole med, hvor vi gennem dialog og workshops har udviklet en plan for deres bygninger, der matcher fremtidens…

Arkitektur skal også være flot og indbyde til fællesskab på vandet. Når pladsen bliver for trang på land, og når naturen med det blikstille vand vækker ens indre, så må det være dejligt ikke bare at kunne bo ved vandet…

Hos Constructa er vi førende inden for renovering, energi- og miljøoptimering af skoler, og vi står bag en specialiseret helhedsløsning for forbedring af indeklima på skoler. På Balleskolen har vi stået i spidsen for et større projekt omkring facade- og…

I en mindre ældre rødstensvilla på Lysåvej har Constructa rådgivet om ombygning for at skabe flere m² i boligen. Familien valgte at bygge i højden og dermed tilføje en ekstra etage ved ombygningen. Vores arkitekter og bygningskonstruktører har tegnet forslaget…

Nyt byområde indlemmes i Silkeborg med den nye lokalplan; Boligområde ved Eriksborg. Silkeborg Kommune ønsker at udvikle Silkeborg ved blandt andet at trække flere borgere til og har en målsætning om at runde 100.000 indbyggere i år 2020. Der skal…

Silkeborg udvides med en ny lokalplan, hvor udviklingen af et boligområde på Brunbakkevej indgår. Med nabo til fredskov, cykelsti, tunnel, højmarksvej med busholdeplads, har vi planlagt dobbelthuse der har samklang med den gamle gård med de gamle bøgetræer og skaber…