Constructa

Ingeniør-tjek

Vil du om- eller tilbygge derhjemme? – eller har du blot brug for at få beregnet en bjælke over et nyt vindueshul, finde ud af om en mur er bærende eller gennemgået styrken i en konstruktion m.v., beregner og rådgiver vores ingeniører gerne for dig som privatperson.

Vores team af ingeniører har stor erfaring og består af fagpersoner med hver deres speciale, så vi kan hjælpe dig med enhver tænkelig ingeniøropgave – stor som lille.

Vi tilbyder:

  • Indledende bygningsgennemgang i forbindelse med ny- eller ombygning
  • Beregninger af konstruktion ved opsætning af feks. altan
  • Stabilitets undersøgelse ved fjernelse af vægge
  • Tilsyn ved nybygning, hvor bygherre tilkalder os 3 – 5 gange i byggeprocessen
  • Gennemgang af byggeri ifbm. aflevering fra entreprenør/husfirma
  • Gennemgår udførte bygningsarbejder, der stilles tvivl ved holdbarheden af
  • Energirenovering og optimering
  • ….. etc.

I det følgende har vi skitseret et typisk eksempel på vores ingeniør-ydelser for private.

Konstruktionsberegninger ved ombygning

Vi gennemgår tegningsmaterialet for at finde ud af om en væg er bærende, og derved ikke blot kan rives ned uden yderligere foranstaltninger. Derefter beregner vi f.eks. træ- eller stålbjælker over eventuelle vinduesåbninger.

Du fremsender tegningsmaterialet, plan og snit af eksisterende bygning, og skitse af den ønskede ændring.

Vi beregner ud fra det fremsendte materiale bygningskonstruktionen f.eks. en stålbjælke i et nyt vindueshul og udarbejder statisk dokumentation, som du kan sende til myndigheder og entreprenør til udførelse.

Prisen for ovenstående er: 4.000 kr. (inkl. 25% moms).

Ovenstående eksempel kan suppleres med, at vi finder tegninger på kommunens byggearkiv, holder møde med dig på adressen for besigtigelse og registrering samt at vi holder et opfølgende møde med tømrer- eller murerentreprenør for gennemgang og drøftelse af detaljer. Denne type opgave afregnes efter medgået tid og kørsel efter statens takster.

Kontakt os for ingeniør-tjek

Kontakt os – vi tager ikke hele armen, hvis du giver os lillefingeren – Du bestemmer, hvad dit behov er, og hvor langt vi skal hjælpe dig!

Står du med en af ovenstående skitserede opgaver eller lignende og har et behov for at få en uvildig rådgiver til at kigge på projektet, så kontakt os. Vi tager gerne ud på delopgaver og vurderer, beregner og rådgiver jer efter behov, og så tager I selv resten med entreprenøren. Nogle gange udvikler projektet sig, og så vil vi naturligvis også gerne hjælpe med at løse de næste faser i projektet. Som bygherre vælger du selv, om du ønsker, at vi skal fortsætte som rådgivere gennem byggeprocessen eller om vores rådgivning omkring den specifikke opgave er nok.

Kontakt os endelig for et ingeniør-tjek, vi er hurtige til agere på din henvendelse. Er din opgave ikke skitseret i eksemplerne ovenfor, så kontakt os alligevel, så tager vi ud og kigger på opgaven og giver dig et bud på, hvad vores rådgivning vil koste.