Constructa

Praktik

Constructa er et rådgivende ingeniør og arkitektfirma. Vi sidder derfor både ingeniører, arkitekter, konstruktører og tekniske designere sammen og har muligheden for at udnytte hinandens fagligheder i hverdagen.
Vi har en stor variation af opgaver i hele landet, og vi anses for at være gode til at bruge sunde konstruktioner med holdbare budgetter; være løsningsorienteret ud fra bygherres krav og ønsker. Mestre praktisk arkitektur og rådgivning samt arbejde ud fra grundigt bearbejdede beslutninger.

Vi stræber efter at udfordre vores praktikanter i tilgang til arkitektur og den faglige kunnen.
Vi vil gerne udvikle os hele tiden, hvor vores praktikanter er en vigtig del af den udvikling.
Vores mål er at lære en masse af vores praktikanter ligesom de kan lære en masse af os

Det siger praktikanterne om os:

Frederik Melchiorsen
Praktik i respekt og med indsigt. Jeg var i praktik som ingeniørstuderende hos Constructa i foråret 2014. Min oplevelse med praktikken var enormt positiv, mest af alt fordi jeg fik lov til at føle mig som en respekteret og ligeværdig ingeniør. Jeg fik lov til selv at påvirke, hvilken retning jeg gerne ville beskæftiges, med de opgaver og udfordringer jeg havde lyst til. Jeg fik mine egne projekter, hvor jeg selv havde kontakt med samarbejdspartnere, en stor del ansvar, samtidig med at jeg altid havde rig mulighed for at stille alle de spørgsmål jeg måtte have, uden at jeg blev set ned på eller skævt til. Constructa har derfor for mig været et sted jeg har lært rigtig meget, fået en indsigt i hvad arbejdet som ingeniør indebærer og nydt som et afbræk fra skolebænken. – Frederik Melchiorsen
Jesper Kruse Toft
Jeg har været i praktik hos Constructa fra d. 2. februar til d. 26. juni 2015, i forbindelse med min uddannelse som bygningskonstruktør.

For mig var Constructa i særdeleshed et sted hvor jeg i praksis, fik mulighed for at afprøve og arbejde med den tekniske byggeviden, som jeg har fået opbygget gennem mine 5 forgående semestre. Dette via en række spændende projekter, hvor jeg henholdsvis har arbejde tæt sammen med en anden ligesindet bygningskonstruktør, eller hvor jeg fik mulighed for at arbejde selvstændigt og afprøve egne kræfter i et projekt gennem alle dets faser, hvilket her givet mig en utrolig stor læring.

Gennem disse projekter indgik jeg ligeledes i et tæt samarbejde, med de øvrige kollegaer på tegnestuen, hvor Constructa har samlet flere faggrupper under samme tag. Samarbejdet gjorde at jeg fik en bredere forståelse for mit fag og de opgave jeg som bygningskonstruktør løfter, samtidig med at jeg også fik en større indsigt og respekt for arbejdet som blev udført i de andre faggrupper. Dette gjorde at vi i fællesskab kunne finde frem til de helt ideelle løsninger til opfyldelse af bygherres ønsker og behov, hvilket jeg ser er essensen i ethvert byggeri for Constructa.

En af de ting som jeg har sat størst pris på som praktikant, har været den gensidige respekt som har været gældende gennem hele mit forløb. Der har været stor fokus på min læring og mine læringsmål, hvilket tydeligt gav sig til udtryk igennem de projekter jeg har fået tildelt, som alle specifikt henvendt sig til den læring jeg ønskede at opnå. Jeg kan derfor men sindsro sige at jeg har haft et utrolig godt og lærerigt praktikophold. Dette styrkes yderligere ved at jeg fra dag et af har været en del af et socialt medarbejder team som supplere og respektere hinanden på tværs af faggrupper, og som er i stand til både at træde hjælpende til når der er brug for det og give plads så man kan udfolde sig.

Constructa er for mig, svær at beskrive i små vendinger, idet at jeg altid vil tænke over om det der blev formuleret, er godt nok til at beskrive en virksomhed der rummer de kvaliteter som denne gør. Derfor vil min helt klare anbefaling være at Constructa ikke kun skal beskrives, og høres om… den skal opleves.Jesper Kruse Toft

Mathias Vendelbo

Praktikforløb med masser af begejstring….. Jeg har fra aug. ´15 til feb. ´16 været i praktik som bygningskonstruktør, hos Constructa A/S (Silkeborg). I løbet af dette halve år, har jeg rykket både mit faglige og mit personlige niveau betydeligt. Jeg har arbejdet på et kontor, fyldt med entusiasme og begejstring for alle faser af byggeriets ABC.

Som praktikant har jeg haft mine egne projekter, som jeg har arbejdet med og løst ved hjælp af min egen viden og gennem sparring med de andre kollegaer på kontoret. Jeg har selv stået med projekter fra tidlig projektering til færdig udførelse. På sidelinjen har jeg haft en erfaren bygningskonstruktør, som har hjulpet mig når jeg har haft brug for det.

Praktikforløbet hos Constructa har givet mig en bedre forståelse for alle faserne af byggeriet. Jeg føler mig bedre rustet til det kommende semester, hvor jeg skal skrive mit afsluttende speciale og udarbejde mit bachelorprojekt.

Ydermere har jeg haft det sjovt og nydt det gode sammenhold på kontoret mellem alle kollegaerne.

Constructa A/S får af mig ✮✮✮✮✮ – Mathias Vendelbo

Mikkel Poulsen

Jeg havde mit praktikforløb fra august til december 2015.  Jeg blev fra den første dag taget ind med åbne arme, Constructa er en virksomhed der ligger stolthed i medarbejdernes velbefindende hvilket jeg mærkede lige fra starten. Gennem min praktik blev jeg introduceret til en bred vifte af forskellige opgaver som Constructa arbejdede med.

Jeg blev givet uvurderlig indsigt i hvordan byggebranchen foregår fra rådgiverens synsvinkel. Jeg var inkluderet i både kontakt med kunder og myndigheder. Fik lov til at håndtere mindre projekter for mig selv og fik mulighed for at sætte præg på de større.

Jeg fik lov til at sætte de evner jeg har tilegnet mig gennem min studietid på prøve, og derved føler jeg mig mere indstillet på en fremtid i branchen.

Constructa er en fænomenal arbejdsplads, hvor dine kolleger vil være mere end blot hjælpsomme når det kommer til at støtte dig som praktikkant og sørge for at du kommer derfra langt mere kompetent end da du ankom. – Mikkel Poulsen

Morten Birk Pedersen

I forbindelse med min uddannelse som bygningsingeniør har jeg været i praktik hos Constructa fra den 15. August 2016 til den 15. januar 2017.02.16

Som konstruktionsingeniørpraktikant i Constructa har jeg været en del af ingeniørteamet på lige fod med de andre ingeniører. Jeg har fået de samme slags opgaver som de andre ingeniører i firmaet. Jeg har fået en stor mængde hjælp og vejledning fra mine kollegaer, som har været rigtig gode til, at sætte mig i gang med de forskellige opgaver jeg har fået.

Jeg har benyttet en stor del af al den viden, jeg har tilegnet mig i forbindelse med mit studie og har desuden tilegnet mig en hel del ny viden. Jeg har tilegnet mig teoretisk viden blandt andet indenfor styrke og -stabilitetsberegninger. Herudover har jeg har også, via byggetilsyn og vejledning, tilegnet mig praktisk viden i forhold til selve udførelsen af forskellige typer bygningskonstruktioner.

Samlet set har jeg været utrolig glad for mit praktikforløb i Constructa. Jeg har lært og udviklet mig rigtig meget. Jeg har fået en god forståelse af, hvordan den teori jeg har lært i forbindelse med mit studie, kan anvendes i praksis. – Morten Birk Pedersen

Bjarke Finderup Sørensen

Jeg har i foråret 2017 været i 20 ugers praktik, som bygningskonstruktør hos Constructa i Horsens afdelingen.

Gennem mit praktikforløb er jeg blevet udfordret på store og små projekter. Både inden- og udenfor mine læringsmål. I praktikforløbet er jeg indgået som en del af tegnestuen, og har fået lov til at komme med ideer og erfaringer. Jeg har fået lov til at præge mit forløb mod mine læringsmål og interesseområder.

Tegnestuen i Horsens er en tegnestue sammen sat af mennesker med mange forskellige kompetencer. Derfor er der aldrig langt fra spørgsmål og udfordring med et projekt, til svar og sammen spil til løsninger. På tegnestuen er en god stemning og et muntert humør, og jeg blev taget godt imod og følte mig hurtigt en del af flokken.

Jeg valgte Constructa fordi jeg gerne ville i praktik ved en virksomhed, som har konstruktører, ingeniører og arkitekter. Samarbejdet mellem de forskellige faggrupper fungerer rigtig godt, og hjælpen er aldrig langt væk. Afdelingerne i Constructa arbejder meget sammen, og man trækker meget på erfaringer og viden afdelingerne imellem.

Constructa Horsens er bestemt et sted jeg kan anbefale at søge hen, hvis man vil udfordres og have et læringsrigt praktikforløb. Jeg har haft et yderst positivt praktikforløb og har følt mig hjemme på tegnestuen. – Bjarke Finderup Sørensen