Constructa

I indbudt totalentreprisekonkurrence for Vejle Kommune har Constructa sammen med totalentreprenør PS Lundgaard vundet entreprise på ny hal i Petersminde.

I forbindelse med det eksisterende multihus opføres ny hal og tilbygning hertil på samme placering som den tidligere Petersmindehal, som er brændt ned. I forbindelse med projektet udføres samtidig en omfattende ekstern renovering af indkørsels- og parkeringsforholdene for både skolen og hallen.

Hallen får hovedindgang direkte fra parkeringspladsen og bliver koblet sammen med Petersmindeskolen via overdækkede gangforløb – så det er muligt for skolens elever og lærere at komme tørskoet over til hallen.

Halbyggeriet består af selve hallen på ca. 1.265 m² – og en lav et-etages del, på ca. 1.000 m². Projektteamet har fokuseret på at skabe rum i ét plan, så adgangen til og fra de forskellige funktioner sker så enkelt som muligt – og så der er adgang til det fri i terrænniveau, fra alle rummene.

Den nye Petersmindehal, hænger visuelt sammen med resten af skolens byggeri, da farvevalg og materialer netop skaber denne sammenhæng.

Den nye hal udefra

Hallen beklædes med sorte facadeplader, som matcher facaden på de nye lave sorte bygninger langs indkørslen til Petersmindeskolen, mens den lave del af tilbygningen beklædes med facadeplader i grå nuancer, som anvendt på Multihuset.

Halvtaget langs det eksisterende Multihus fortsættes og knækkes rundt til indgangen til den nye halbygning. Overdækningen afsluttes lodret med samme afskærmende grønne glasplader, som allerede er anvendt på resten af skolens overdækkede gangarealer. Der etableres trappe fra hovedindgangen og ned til parkeringspladsen, der ligger ca. 560 mm lavere end gulvkoten i hallen. Langs hallens østfacade skal der anlægges fortov i forbindelse med parkeringspladsen.

Bagsiden af hallen 

Langs vestfacaden, er der to udgange til boldbanerne samt indkig til træningslokalerne. De fire omklædningsrum udstyres med højtsiddende vinduer for optimalt dagslys.
Den lave tilbygning udføres, så den ikke er til hindring for en eventuel senere udvidelse af Multihuset. Der vil blive opsat ventilationsanlæg på taget af den lave bygning, ovenfor omklædningsrummene.

Anlægget afskærmes visuelt med den samme rist-beklædning, som er anvendt på eksisterende bygning mellem Multihuset og den nye hal. Der er fra alle aktivitetsrum disponeret med store glasarealer – både for at sikre et godt dagslys til rummene, men også for at åbne op mod det omkringliggende landskab og trække de grønne elementer med ind i bygningen. Der skabes visuel sammenhæng mellem ude og inde.

Omklædningsrum og gangarealer

Omklædningsrummene er placerede, så de både kan anvendes af brugerne af hallen, træningslokalerne og ved udendørsaktiviteter. I forbindelse med omklædningsrummene udføres der to udgange til sportspladsen vest for Petersmindehallen.

Omklædningsrummene er udstyret med bænke og knager – så de kan betjene en hel klasse eller årgang af drenge og piger i to spor. Hvert omklædningsrum har sit eget toilet, så man kan benytte toilettet i forbindelse med omklædning.

I den lange gang til omklædningsrummene samt træningslokalerne opsættes strategisk placerede ovenlys ved indgangene. Ovenlysenes inderside flugter med væggen nedenfor og trækker dermed lys med ned i gangen og understreger de steder, hvor der er overgange. Strategiske vægge i gangen og forrummene males i en signalfarve. På visualiseringerne er der anvendt en frisk grøn nuance. Signalfarven kan eventuelt også anvendes på dørbladene, eller i andre former for grafiske virkemidler eller skiltning i bygningen.

Et kig ind i hallen…

Hallen udføres med en bærende konstruktion af stålprofiler og med en fri rumhøjde på 8 meter. Indvendigt på væggene anvendes cementspånplade på den nederste del af væggen for at give styrke og lang levetid til væggene, med træbetonplader som akustisk beklædning på den øverste del af hallens vægge.

I Hallen er der skabt plads til én håndboldbane eller tre volleyball-baner eller 5 badminton-baner. I Hallens sydlige del – der vender ud mod café-området, skabes der en større grad af transparens, og i dette område befinder de tilskuervenlige aktiviteter sig, som f.eks. bordtennis, opvarmning, air-track-baner, samt mulighed for senere opsætning af klatrevæg(ge).
Langs Hallens øst- og vestvægge, udføres podier med tilskuerpladser til i alt 150 personer.
Hallen udføres med en stor grad af transparens eller gennemsigtighed mod café-området ved indgangen. På denne måde skabes en naturlig og åben sammenhæng mellem de forskellige funktioner og aktiviteter i bygningen.

Fokus på transparens og fleksibilitet

I forbindelse med vindfanget ved indgangen, er der adgang til café-området, der også rummer fleksibel opdeling af møde- og spiseområde. I projektet er der fokus på at skabe en stor grad af transparens mellem hallen og café-området, så bygningens brugere har overblik og nem adgang til alle de aktiviteter, der foregår i bygningen. Fleksibilitet og transparens skabes ved at anvende glasdobbeltdøre og glaspartier mellem områderne samt et større foldedørsparti mellem de to café-områder – for derved at skabe liv og åbenhed i hverdagen. Madkundskabslokalet og caféen  kan fungere i sammenhæng med hallen og lukkes af ved særlige arrangementer. Ved større idrætsarrangementer kan madkundskab anvendes til fremstilling af forplejning til deltagerne, mens salgsboden anvendes til udskænkning og salg. Café-områderne samt madkundskab sikres dagslys via store glaspartier samt ekstra ovenlys, der trækker lys ned i midten af lokalerne.

Vi ser frem til at påbegynde arbejdet med Petersmindehallen, som Constructa er totalrådgiver på. Hallen opføres i løbet af 2018.