Constructa

Den nye planlov blev vedtaget 1. juni 2017, og træder i kraft i dag den 15. juni 2017.

Folketinget har revideret planloven for at skabe yderligere vækst og udvikling i Danmark. Planloven sætter den overordnede ramme for arealanvendelse i Danmark og er en væsentlig del af rammen for vækst- og udviklingsmuligheder i hele landet.

Planloven er fra 1970’erne og blev senest revideret i 1992. Derfor er det en stor nyhed, at planloven er ændret og åbner op for nye muligheder inden for byggeriet.

Vi har fremhævet en række af de største ændringer i planloven:

• Størrelsesbegrænsningen på butikker ændres, så der nu kan bygges langt større. Ofte vil det kræve en ny lokalplan.

• Det er nu lettere, at få tilladelse til, at etablere ferieboliger i overflødige landbrugsbygninger og reglen om maks. 10 stk. pr. ejendom er lempet.

• Uden for byerne i landzone er det nu tilladt at om- eller tilbygge helårsboliger op til 500 m2 uden landzonetilladelse. Nogle kommuner var før meget strikse med at give tilladelse til udbygning eller nyopførelse af                           helårsboliger.

• Høringsfristen for lokalplaner i offentlig høring forkortes fra 8 uger til 4 uger for ikke komplicerede sager – så sagsgangen lettes.

 

Kontakt os

Vi har viden om den nye planlov i Constructa.  Kontakt os, hvis du har spørgsmål til dit projekt eller måske kommende projekter i forbindelse med den nye planlov.

For spørgsmål om den nye planlov kontakt:

Søren Nørskov, byplanlægger

T: 2647 2791
E: son@constructa.dk

Vi glæder os til at være med til at udvikle Danmark sammen med dig, ud fra den nye planlovs rammer!