Constructa

Forskere fra DTU har gennemført en større undersøgelse af indeklimaet på en skole i Nordsjælland. Efter tårnhøje målinger af CO2 niveau på skolen, igangsatte forskerne forsøg omkring valg af ny ventilationsløsning.  I slutningen af september forelå resultaterne af den omfattende undersøgelse.

Forskerne valgte 4 forskellige ventilationsløsninger til forsøget og beholdte et lokale som referencelokale med skolens normale ”ventilationssystem”, som går ud på, at lærere og elever selv lufter ud, når de trænger til frisk luft.

Resultaterne efter undersøgelsen af de fire ventilationsløsninger er klare:

Enhver indsats for indeklimaforbedring og udskiftning af luft er en stor forbedring – så dårligt står det til på skolerne.

-Så alle fire løsninger bidrager med et væsentligt forbedret indeklima – størst er gevinsten dog om vinteren, hvor det ofte er svært at få luftet ud via vinduerne. Af de fire ventilationsløsninger fremhæver forskerne dog, to løsninger, som markant og effektivt nedsætter CO2-niveauet året rundt:

  1. Decentral mekanisk styret ventilation med varmegenvinding
  2. Automatisk styret vinduesåbning kombineret med en udsugningsventilator

-Disse to løsninger giver de bedste resultater, og dermed det mest optimale indeklima for elever og lærere.

Constructas model for indeklimaoptimering

Constructa har gennem en årrække arbejdet med indeklima på flere skoler og har med erfaringen opbygget og udviklet en model, som er en specialiseret løsning til indeklimaoptimering på skoler. Indeklimamodellen er en helhedsløsning, der tager luft, lys og varmeforhold i betragtning, samtidig med at der sættes fokus på energi- og miljøoptimering under indeklimarenoveringsprocessen. Vores erfaring siger os, at den mest optimale løsning for et godt indeklima på de fleste skoler er decentral mekanisk styret ventilation, som forskerne netop peger på i deres resultater af den foreliggende undersøgelse. Vi har rådgivet flere skoler om indeklimaoptimering, hvor vi har gennemført decentral styret ventilation til stor tilfredsstillelse for skolerne og brugerne, som har meldt positivt tilbage. 

Kontakt os

Er indeklimaet optimalt på din skole? – Vi undersøger og foretager en vurdering af indeklimaet på skolen og kommer med løsningsforslag. Kontakt Troels Lorenzen hos Constructa.

Troels Lorenzen, Byggeleder

T: 2815 5989
E: tel@constructa.dk

 

Se artikler fra Pressen om Silkeborgmodellen her og her

Se brochure om Silkeborgmodellen her

Læs mere om DTUs undersøgelse på skolen i Nordsjælland her


Fakta:

Dårligt indeklima på halvdelen af danske skoler

Danske elever har flest undervisningstimer på OECD’s liste over undervisningstid, men desværre scorer danske elevers undervisningslokaler også højt på CO2-niveau, hvilket betyder dårligt indeklima. På halvdelen af de danske skoler er CO2-niveauet langt over det anbefalede niveau. Derfor er det nødvendigt med en større indsats på området, hvis vi gerne vil have nogle dygtige elever ud fra skolerne, når de er færdige. Dårligt indeklima er lig med hovedpine, koncentrationsbesvær og manglende præstation – derfor er et godt indeklima i undervisningslokaler så vigtigt.