Constructa

I Ørum på Djurs har Coop bygget en ny moderne Daglig Brugsen ved hovedvejen til erstatning for den gamle nedslidte butik i en mindre bygning inde i byen. Den nye butik er mere moderne og tidssvarende med lys og luft, højt til loftet og plads mellem hylderne.

Constructa har været teknisk rådgiver på projektet og har tegnet, beregnet og udført byggeledelsen på den nye moderne butik. I forbindelse med opførelsen af den nye butik er der også anlagt stor åben p-plads. Butikken er 300 m² større end den gamle, hvilket har givet plads til bredere sortiment til gavn for kunderne og bedre arbejdsforhold for medarbejderne. Efter beboernes ønske er der endvidere blevet plads til en café i butikken.

Butikken er på flere måder fremtidssikret, idet der blandt andet er etableret stor varegård, som på sigt giver mulighed for udvidelse, hvis planloven ændres. Derudover er den moderne dagligvarebutik ikke kun af pladsmæssige hensyn placeret udenfor byen ved hovedvejen, men også for at lokke flere kunder til og sikre Ørum en dagligvarebutik mange år fremover.

Byggeriet afsluttedes til april 2017 og blev taget i brug kort efter ved åbningsfest den 8. april 2017.