Constructa

På central grund i Horsens, hvor et stort supermarked tidligere lå bygges nu 500 nye boliger.  Constructa er med i projektet som bygherrerådgiver for Lejerbo, der bygger 329 af de nye boliger på grunden og for AP Pension, som bygger de resterende 205. Byggeriet er opdelt i 3 områder, hvoraf Lejerbo bygger boliger i område 1 og 2, mens AP Pension bygger i område 3. I stueetagen på bygningerne i område 1 og 2 etableres desuden erhvervslejemål, som AP Pension er bygherre på. Derudover bygges der et fri-plejehjem og et p-hus på grunden.

Fredag d. 20. april blev det første spadestik til de nye boliger taget, og Tv2 Østjylland var på pletten – Se indslaget her.

Projektet på Kvickly-grunden, som den i daglig tale kaldes, er et samarbejde mellem CASA, AP Pension og Horsens kommune. Et fælles håb er, at boligerne kan tiltrække flere borgere til at bosætte sig i Horsens, så byen kan fortsætte den kraftige vækst som nu.

Direktør Peter Olsson fra AP pension ønsker at udnytte potentialet på en af de allerbedste grunde i Horsens. Han mener, det bør være en selvfølge, at grunden bliver udnyttet bedre end hidtil.
Borgmesteren i Horsens kommune, Peter Sørensen udtaler, at de nye boliger både bliver opført som privat- og ungdomsboliger, leje- og almenboliger og på længere sigt også ældreboliger.

I udviklingen af projektet på Kvickly-grunden er der lagt op til, at detailhandlen, restauranter og cafeer kan etablere sig. Derudover vil åen blive inddraget i nærmiljøet på området og veje vil blive flyttet, for at skabe de bedste rammer for en helt ny bydel i hjertet af Horsens.

Byggeriet som netop er påbegyndt forventes færdigt og afleveret i løbet af 2020.

Film fra foråret 2019 – venligst udlånt af CASA, som er totalentreprenør på hele projektet – illustrerer smukt, hvor omfattende byggeriet er !
Hos Constructa glæder vi os over, at være med i en spændende udviklingproces af en ny bydel i Horsens.