Constructa

Vi renoverer facade og indeklima på Sølystskolen i Silkeborg. Der skal udskiftes ca. 200 meter facader (billedet er de oprindelige facader) og først er der lavet grundige miljøundersøgelser for lokalisering af evt. farlige stoffer – og nu startes der på at etablere facader som arkitektonisk og holdbarhedsmæssigt passer til skolens behov. Alle eksisterende konstruktioner efterisoleres og indvendige overflader i facaden renoveres ligeledes. Varmeforsyningen udskiftes i forbindelse med facaderenoveringen. Indeklimarenoveringen omhandler sikring af luftskifte, belysning, varme samt akustik for et godt læringsmiljø. Der etableres derfor decentrale ventilationsanlæg og ny belysning samt nye lofter i udvalgte klasselokaler.

Constructa er med fra opstart hvor budget fastlægges, gennem projektering til aflevering. Vi varetager projektering og byggeledelse med samme bemanding gennem hele projektet !