Constructa

15 erhvervsledere + 4 gæster deltog i SilkeborgErhverv’s Netværksmøde hos Constructa d. 3. sep. Efter den sædvanlige morgenmad, netværk’ing og bordet-rundt runde – var det leder af Silkeborg JobcenterErhverv Dorthe Nørgaard, der stod for dagens virksomhedspræsentation. Ikke alle tilstedeværende var klar over, at afdelingen er en del af en stor organisation bestående af i 4 jobcentre i Silkeborg Kommune. Kerneopgaven er, at præsentere alle grupper af ledige for erhvervslivet samt at være ansvarlig for en række tværgående virksomhedsrettede indsatser. Mon ikke der kom et par kontakter med hjem – lige der ?

Og det er jo netop formålet med disse Netværksmøder: udvikling, sparring og kendskab virksomhederne imellem – til fælles glæde og inspiration for Silkeborg erhvervsliv ! Her bidrager Constructa gerne med tid, lokaler og kaffe….