Constructa

Miljørådgivning

/ vores indsats giver mening og værdi

Constructa Miljørådgivning

Skal du renovere eller nedrive en bygning?

PCB, Asbest, Bly, Klorparaffiner, PAH, Radon, Skimmel……

Ja, de skadelige byggematerialer har mange navne og forekommer i mange forskellige materialer. Det kan være uoverskueligt at håndtere som bygherre, hvis ikke man har en god rådgiver ved sin side.

Lovgivningen er meget klar på området. Du har som bygherre, ved renovering og nedrivningsprojekter, pligt til at sikre, at miljøfarlige stoffer og bygningsmaterialer fjernes korrekt.

Vi hjælper med rådgivning og overblik over hele processen om miljøfarlige stoffer i byggeriet. Vi håndterer hele miljøprocessen når du skal renovere eller nedrive en bygning. Vi udfører screening og registrering ud fra tegninger og evt. tilsyn, derefter bygningsundersøgelse og prøveudtagning af materialer, analyse og rapportering, og til sidst rådgivning omkring hvordan du skal håndtere nedtagningen af de farlige byggematerialer og hvordan det skal bortskaffes.

Du skal bruge Constructa til dine miljøopgaver, fordi vores viden og kompetence er bred og bunder i et solidt kendskab til alle faser i byggeriet. Vi har brede kompetencer blandt vores medarbejdere, inden for både ingeniør og arkitekt, og dette giver os mulighed for at give dig en 100% rådgivning omkring hele byggeriet. Det betyder, når vi rådgiver dig om miljøprocessen og forekomsten af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialerne, så er du sikret et helhedsbillede fra vores faglige rådgivere.

Vi rådgiver både private og professionelle bygherrer.

Hvor findes de miljøfarlige materialer typisk (Ikke udtømmende anvisninger):

  • PCB i vinduesfuger (stoffet kan ”vandre” til tilstødende byggematerialer, eller ny indsatte vinduer med ny fuge)
  • PCB, Klorparafiner findes i maling og lak, lim og fugemasse
  • Tungmetaller og i maling og lak
  • Asbest i fliseklæb og afregningslag
  • PAH (Tjære) i membraner eller sod ved murværk omkring skorsten
  • Kviksølv i cement og maling