Constructa

Vi har fået en Certificeret Miljørådgiver i huset ! Vores bygningskonstruktør Eske Fog har bestået et kursus i at håndtere miljøfarlige stoffer – og er nu i stand til at rådgive om gældende regler inden for PCB, klorerede paraffiner, bly og tungmetaller, asbest, karlit og skimmelsvamp saneringsmetoder samt bortskaffelse og håndtering af affald. Godt gået Eske – og tillykke til Constructa for endnu en udvidelse af personalekompetencer….