Constructa

I totalentreprisekonkurrence har Constructa som totalrådgiver for Dansk Boligbyg vundet entreprisen på nyt boligprojekt i Skovlunde. Der skal opføres 20 seniorboliger og et fælleshus for A/B Bofællesskabet Lystoftegård.

Om projektet

Bofællesskabet Lystoftegård befinder sig i en park – en grøn oase, hvor beboerne lever tæt på naturen, og i harmoni med årstidernes skiften. De omkransende store arealer med træer og grøn beplantning gør området idéelt til bebyggelse af boliger. Der er inden for kort afstand adgang til rekreative områder og områder til fritidsformål – og bofællesskabets fælles udendørs opholdsarealer vil blive et udflugtsmål i sig selv.

Bofællesskabet indeholder 20 boliger fordelt på 3 bolig-typer – small, medium og large. Boligerne er indbyrdes placeret i fire klynger á 5 boliger i hver. Boligerne ligger orienteret med en indgangsfacade, der vender ind mod et fælles parkrum, der forbinder bebyggelsen in-ternt med stiforløb.

Lystoftegårds samlingssted

I tilknytning til boligerne, er et fælleshus, som danner rammen om beboernes sociale fællesskab og aktiviteter. Fælleshuset er af ældre dato og stod på grunden inden boligprojektet gik igang. Huset ombygges og nyindrettes for at passe til den nye anvendelse som samlingssted for beboerne i Lystoftegård. Fælleshuset indrettes med køkken og fælles spisestue, hobbyrum og gæsteværelser samt store udendørs fælles opholdsarealer. I tilknytning til fælleshuset indrettes et skur til cykler, haveredskaber samt affald- og genbrug.

Anlæg af udearealer

Bebyggelsen omkranses af store grønne områder – og mod nordøst ligger bebyggelsens nærmeste nabo – gadekæret i Skovlunde landsby.
Adgang til vand og grønne arealer understreges i den nye bebyggelse, hvor stisystemer forbinder de omkringliggende områder.

Boligernes udførsel

Boligerne udføres med en facade af teglsten i røde nuancer, med felter af mørkegrå teglsten med mørkegrå fuge. Den røde tegl er valgt for at skabe slægtskab med fælleshuset og sammenhæng i valg af materialer i bebyggelsen generelt. Tage på boliger og skure udføres som tagpap med listedækning. Alle vinduer og udvendige døre udføres som træ-aluminium, med hvidmalet inderside og antrazitgrå yderside. Boligernes udhuse udføres med sortmalet træbeklædning.

Inde i boligerne er der over køkkener og stuer udført en tagkonstruktion med bjælkespær, så rumhøjden i disse rum følger tagets hældning med loft til kip. I de andre rum i boligerne er tagkonstruktionen udført med gitterspær, så der skabes mulighed for opbevaringsrum på loftet. På badeværelserne skabes der med ovenlysvinduer et godt lysindfald.

Boligerne omkranses af bøgehække. På terrasser og i gårdhaver lægges der betonfliser, som foreslås koblet til stiforbindelserne med trædesten suppleret med græsarmering.

Fælleshusets udførsel

Fælleshusets eksisterende facade fremstår med sit oprindelige udtryk. Enkelte steder isættes nye vindues- og dørpartier – i samme hvide farve som de eksisterende vinduer og døre. I tagrummet isættes ekstra ovenlys af samme udseende som de eksisterende ovenlysvinduer. Den store nordvendte terrasse er anlagt så den kobler boligerne og fælleshuset sammen, Dette er et stort ønske for de kommende beboere. Terrassen udføres med afskærmende halvvægge i sort-malet træ, så man ugeneret kan sidde på terrassen – fri for vind og trækgener – og på samme tid har mulighed for at holde kontakten til bebyggelsens parkrum og boligerne. Rampen og trappen op til terrassen afgrænses af et åbent og luftigt gelænder. Under terrassen er der mulighed for at indrette et rum til opbevaring af terrassemøbler udenfor sæsonen.