Constructa

I forlængelse af Kragelund skole er der opført en ny idrætshal. Idrætshallen udstyres med tilhørende omklædnings- og depotfaciliteter og er placeret i tilknytning til eksisterende klubhus, friluftsbad og skole. Den nye idrætshal i Kragelund, er udformet som en meget enkel og renskåret bygning, der i sit udtryk lægger sig op af de farver og materialer, som allerede er anvendt i området – både på de eksisterende bygninger og i naturen der omgiver den nye idrætshal. Der skabes gode rammer for fællesskab og inspirerende facilitetter til at dyrke idræt i.

Hallen stod færdig i juni 2017.