Constructa

Kloak, vej og anlæg

/ vores indsats giver mening og værdi

Vi rådgiver, planlægger og projekterer byggemodningsopgaver og dermed kloak, veje og anlæg i terræn.

Vores arkitekter planlægger bebyggelser, pladser og veje og udarbejder lokalplaner og helhedsplaner.

Vores ingeniører planlægger spildevand og regnvandsløsninger med myndigheder. Vi udarbejder LAR-løsninger optimeret til jordkvaliteten og projekterer belægninger, afvanding og veje til glæde for miljøet og økonomien.

Større anlæg i terræn, som parkeringskældre, tanke og rensningsanlæg planlægges og projekteres på vores tegnestue. – Og vi kan godt lide udfordringer!