Constructa

Ingeniørrådgivning

/ vores indsats giver mening og værdi

Vi vil finde løsningen – Den sunde løsning, der både tilgodeser økonomien, holdbarheden og visionen for bygningen eller produktet. I vores tværfaglige tegnestue har en sag flere løsninger, som vi analyserer og vurderer og drøfter, inden vi projekterer.

Vores løsninger skal altid gavne andre og andet end regneark og tabeller. Gennem nyeste viden, erfaringer og tværfaglighed, vil vi sikre projekternes succes.

Vores kompetencer er brede, og vi rådgiver og projekterer gennem alle faser af byggeriet. Fra statiske analyser i idéfasen over projektering til bygningsvurderinger af ældre bygninger.

Rådgivning og projektering af energi, brand, vvs, indeklima, statik, kloak, vej og anlæg.

Vi arbejder i 3D, BIM og anvender altid up-to-date programmer som Strusoft, MathCad, Bsim, Adope, ArchiCad, Office.

Læs mere her omkring vore ingeniører.