Constructa

I Fredrikstad er Constructa ingeniører på et fiskeopdræt, som Fredrikstad Seafood er ved at opføre. Fiskeopdrættet er et avanceret byggeri, som skal indeholde kæmpe vandtanke med saltvand og fisk samt eget rensningsanlæg, således at størstedelen af vandet kan genbruges. Gråkjær har totalentreprisen på projektet og har hyret Constructa som ingeniører.

Det er et udfordrende projekt, som stiller store krav til betonkonstruktionen, idet betonen er i direkte kontakt med saltvandet, som fiskene i tankene skal opdrættes i. Derfor er det nødvendigt at bygge en konstruktion, som består af en særlig stærk beton med et solidt dæklag og en hel del armering. Samtidig har jordforholdene på byggegrunden betydet forringet bæreevne, hvilket skaber ekstra udfordringer i byggeprocessen af den massive og tunge betonkonstruktion.

Der bliver bygget to anlæg til fiskeopdræt af samme type, hvoraf byggeriet af første anlæg er i fuld gang. Projektet forventes afsluttet i løbet af 2018.