Constructa

Ide

/ vores indsats giver mening og værdi

Få dine ideer analyseret professionelt.

Vi kommer på besøg, og sammen afdækker vi dine behov, ønsker og krav, og idéer og muligheder bliver drøftet.

Besøget varer ca. 1½-2 timer.
Formålet med rådgivningen er at I :
Får en erfaren arkitekts øjne på sagen.
Får en fornemmelse for omfanget af et kommende byggeri.
Får en idé til hvordan jeres drøm kan realiseres.
En råskitsering af ideér og muligheder

Pris: kr. 2.900 kr. inklusiv moms + kørsel efter statens takster