Constructa

Hvem er vi

/ også for private er bygherrerådgiveren en vigtig brik i samarbejdet med entreprenørerne

I Constructa er vi en sammensat flok, der mestrer alle facetter inden for ingeniør- og arkitektfaget og begejstres af tværfaglighed og fællesskab.

Vi rådgiver og bygger på gode relationer i hele Danmark, hvor vi er repræsenteret med kontorer i Jylland og på Sjælland.

Viden, praktisk erfaring og nysgerrighed er vores ballast og drivkraft. Med den bagage nyder vi samarbejdet med vores kunder. Et samarbejde der både inspirerer og skaber fornyelse hos kunderne og hos os!

Med udgangspunkt i fællesskabet ønsker vi at vores processer og produkter afspejler vores fællesskab-skabende kultur.  I vores arbejde er der rum til tværfaglige drøftelser, og vi inddrager vores erfaringsviden for at undgå snæversynethed i opgaveløsningen.

Hos Constructa er vi ikke selvhøjtidelige, men pragmatiske og med en klar holdning til hvilke typer projekter vi arbejder med, og hvilke vi ikke gør. Vi nyder et godt samarbejde med konstruktivt modspil samt klare og seriøse målsætninger.

I Constructa navigerer vi efter et værdisæt, som består af:

Ordentlighed – Ordentlighed forpligter
Dygtighed – Dygtighed begejstrer og begejstring er værdiskabende
Eftertanke – Eftertanke “ser” sammenhænge

Som uvildige rådgivere fungerer vi som faglige og loyale vejledere overfor dig som kunde. Vi er således uafhængige af bestemte producenter eller leverandører og modtager ikke bonus eller lignende.

Vores mission er, at vi vil Afdække behov og løsninger for byggeriets parter.
Det vil vi gøre med
Sunde løsninger og ordentlig adfærd – det er vores holdning!

Hos Constructa udfører vi opgaver for både offentlige instanser, private personer, foreninger og organisationer.

Kontakt os, vi rådgiver dig på dine præmisser – vi er din ukomplicerede samarbejdspartner. Ring til os på 7070 7888.