Constructa

Håndtering af regnvand

I takt med klimaforandringer, oplever vi oftere skybrud og større mængder nedbør på kortere tid, som giver sig udslag i overfyldte kloakker og gader. Kommunerne bliver mere og mere opmærksomme på at kunne håndtere de store mængder regnvand og dermed sikre sig bedst muligt mod oversvømmede kloakker og områder. Derfor stiller de krav til håndtering af regnvand og skybrudssikring i forbindelse med udbygning af nye boligområder eller om- og tilbygning på eksisterende boligområder.

Læs mere om håndtering af regnvand og LAR her.
Læs mere om skybrudssikring her.