Constructa

I Gullestrup ved Herning er vi rådgivere for Birch Ejendomme ved et nybyggeri af 32 rækkehuse i to etager indeholdende 64 boliger. Boligerne bygges i gode solide materialer og indrettes med lyst interiør. Med fokus på at skabe grønne friarealer for beboerne og danne en helhed mellem boliger og grønne friarealer, stilles der krav om, at der etableres lige så mange m² grønne arealer som m² boligareal.

Boligerne er i projekteringsfasen og byggeriet opstartes i august 2018.