Constructa

I kølvandet af Silkeborgs nyopførte moderne stadion, er det gamle revet ned og grunden solgt. Flere boligudviklere bygger boliger på grunden blandt andre Birch og Co, som opfører punkthuse i fem etager, hvilke Constructa er ingeniørrådgivere på. Derudover rådgiver vi omkring håndtering af LAR (Lokal Afledning af Regnvand) på grunden. Vi har i den forbindelse udviklet en unik løsning for netop denne grund, idet der er særlige grundvandsinteresser på grunden, som der skal tages hensyn til ved nedsivning af regnvand. Derfor etableres der under parkeringspladserne, som består af plast-græsarmering, et magasin af skærver (makadam), hvori regnvandet fra vejene kan opsamles i og afdampe via græsset samt planter i omgivende bede, hvorunder der også er magasiner til opsamling af regnvand. Alle magasinerne er belagt med en kraftig gummimembran, således undgås det at regnvandet trænger ned og forurener grundvandet. Regnvand fra tagene må gerne nedsives, og det gøres i faskiner under friarealer.

Vi glæder os over at kommunen har accepteret denne nye løsning, og vi ser frem til at kunne benytte denne løsning igen i tilsvarende projekter fremover.

Læs mere om vores rådgivning om LAR og skybrudssikring.