Constructa

I denne omgang af ”følg en projektleder” følger vi med Martin til møde i Randers kommune, hvor udgangspunktet er afklaring omkring vandafledning på ny byggegrund i Assentoft ved Randers.

Det nye byggeri på Dybdalvej byder på 21 nye ét-plans boliger i forskellige størrelser.

På mødet deltager Randers Kommune, bygherre og Constructa, som er repræsenteret ved flere forskellige fagpersoner.

Hvordan afledes regnvandet?

Regnvand skal håndteres på egen grund, men hvordan håndteres det på Dybdalvej? Martin præsenterer Constructas forslag:

Der skal etableres bassin i hjørnet af grunden, og vandet som skal løbe dertil føres i overfladen langs vejen i en åben vandrende svarende til en 5 års regnhændelse. Større regnhændelser håndteres som skybrudssikring i området og ledes til et kommunalt bassin, der etableres i det laveste område i lokalplan området, så vandet ledes af naturlige vej.

For at kunne nedsive regnvand på grunden kræves en tilladelse, men den mener repræsentanterne for kommunen ikke er noget problem at få. I forbindelse med etablering af regnbede og grønne områder har Martin brug for at afklare om kommunen har restriktioner for, hvilke planter der må plantes i de grønne områder. Kommunen mener ikke, at der er bestemmelser for, hvilke planter der må benyttes på området.

I lokalplanen for området står der, at der ønskes synlig regnvandsanlæg til afledning af regnvand. Det betyder, at en del af løsningen skal være synligt. Så hvis en del af løsningen for afledning af regnvandet er synlig på grunden eksempelvis bassiner eller regnbede, så må vandet godt ledes videre i faskine under jorden, som dermed ikke er synlig. Således stemmer Constructas forslag til løsning omkring afledning af regnvand overens med lokalplanen.

Constructa kan nu dimensionere regnvandssystemet ud fra de geotekniske undersøgelser.

Læs mere om LAR (lokal afledning af regnvand) her.

 Fredet dige og terrænregulering

På grunden er der et fredet dige, som skaber udfordringer i forhold til placering af de huse, terrasser og haver, som støder op hertil. Jorden på grunden op mod diget er meget våd, og derfor bliver det nødvendigt at hæve huse og terrasser med ekstra jordlag under for at sikre dem. Det vil skabe stor niveauforskel fra terrasse til have, hvorfor Constructa anbefaler at terrænregulere haven ud mod diget. Det vil betyde, at der skal ansøges om dispensation, da terrænregulering vil ske inden for beskyttelseslinjen op mod det fredede dige.

Der snakkes frem og tilbage om, hvad der er muligt? Må der terrænreguleres i haverne? -Her ses det i dag, at der er meget vand i terrænet. Bliver der ikke lagt mere jord på, vil haverne komme til at være præget af vand, hvilket sivene på grunden i dag er et vidnesbyrd om. Det er altså nødvendigt at hæve terrænet med minimum en ½ meter for at kunne gå tørskoet i haven.

Når der ikke må reguleres i diget, som også udgør skellet, hvor tæt på diget må der så terrænreguleres?

Der bliver på mødet enighed om, at søge dispensation til at terrænregulere op mod diget.

Vejteknik

Der blev vendt en masse andre detaljer på mødet, herunder vejtekniske detaljer som blandt andet:

  • Hastighedsbegrænsning og eventuelle chikaner
  • Placering af affaldsstationer – kan de eventuelt fungere som vejchikaner?
  • Handicap p-pladser til bus og bil eller to biler?
  • Hvordan afgrænses vejen, så udrykningskøretøjer og renovation stadig kan komme ind på området?
  • …….

Efter en del afklaring med kommunen omkring deres ønsker i forhold til blandt andet afledning af regnvand, vejforhold og andre bestemmelser for området kan Martin og teamet omkring projektet nu komme endnu et skridt videre i byggemodningsprocessen.