Constructa

Erhverv

Aktuelt

I Ishøj bliver der bygget et stort logistikcenter på 12.500 m2. Centeret er fordelt på 4 haller, hvoraf de 3 allerede er udlejet. Det er kun den sidste, men største hal der mangler at blive lejet ud. Hallerne indeholder køle/fryserum…

Constructas arkitekter har tegnet dette unikke domicil for Birch GM. Byggeriet er opført med os som totalrådgivere på dette spændende domicil på Sortenborgvej i Silkeborg. Bygningen er enkel i sit udtryk, men gemmer på flere lag og finurlige detaljer, når…

I et innovativt samarbejde med bygherre, Langballe A/S har Constructa udviklet en særlig type betonflydebroer til brug i f.eks. lystbådhavne, som badebro eller lignende. Broerne består primært af ekstra agressiv beton, tilsat polystyren og en fiberblanding, som giver broerne en…

Constructa har som totalrådgiver for GRIMME Skandinavien været arkitekt og ingeniør på udvidelse af deres kontorfaciliteter. Vi har tegnet og beregnet tilbygningen på 200 m². Tilbygningen stod færdig i 2016.

Byggeskadefonden. 1. og 5. års eftersyn samt teknisk rådgivning ifm. udbedringsprojekter.

Et godt arbejdsklima er en nødvendighed for at skabe de rette arbejdsbetingelser. Et godt arbejdsmiljø og den rigtige energiudnyttelse, giver en sund forretning, både for medarbejdere og arbejdsgivere. Og det er muligt at skabe disse betingelser, selv i eksisterende bygninger…

Nyt storskalaprojekt og ambitiøst kraftværks byggeri på Amager med skibakken fra top til bund. BIG har tegnet og vi rådgiver i Sikkerhed og Sundhed på byggepladsen for Tjekkiske Sipral som bl.a. har facadeentreprisen i årene 2015-2016.

Med behov for at udvide lager og kontor med ny tilbygning, har Constructa været rådgiver for Arctec A/S, Randers. Den nye tilbygning indeholder lager, kontor og showroom, som er bundet sammen med den eksisterende bygning af en passage med glastag…

Ny havnebygning opføres mellem vand og Nordre Beddingsvejen. Vi rådgiver totalentreprenøren i Sikkerhed og Sundhed samt sikre statistikken.

Citroén bilhuset i Hillerød ligger i et område med mange konkurrenter af bilhuse omkring sig. I den henseende er det vigtigt at arkitekturen understøtter at der skal være særligt fokus på netop Citroéns biler. Husets ydre er lavet meget dynamisk og med biler på to…

Nissans bilhus, Hjørring er placeret op ad en trafikeret vej og rundkørsel i Hjørring. Bilhuset er udformet på en måde, så fremvis-ningsområdet relaterer og følger rundkørs-lens bane således mest muligt fokus kan blive rettet mod bilerne. De store glasfacader, de lyse…

Alle værelser med havudsigt basta! Sanden Bjerggård ligger synligt og helt frit på ”bjerget”. Det giver mange fredningsbestemte begrænsninger og har givet anledning til ærgerlige tilbygninger i årenes løb, hvor lavt var godt! Ved at bevare udtrykket mod havet, og trække hovedgården med ud i…

Landemærke Nyt organisationsdomicil i Randers, der står færdigt. Et byggeri der adskiller sig grundlæggende fra de moderne modulærer kontorbyggerier. Det er Unika og dog til overkommelig pris. Helt igennem designet til KA. Klik her og hent PDF.

Disse gulstens stokke gennemgik en transformering fra produktionshaller til moderne storrumskontorer. Bevaringen af gulstensfacaderne, de indvendige synlige konstruktioner og synlige svejsninger kombineret med moderne materialer, kontorinventar og store ovenlys giver et kontormiljø med sjæl og historie og et godt arbejdsmiljø…

Brandteknisk Rådgivning 6.000 m² 4 etage kontorbygning Klik her og hent PDF.

Nyt Pejsecenter opført i betonfacader på stålbuer. – Helt enkelt. Klik her og hent PDF.

Domicil med lagerhotel og chaufførfaciliteter. Opbygget i glat malet beton og hertil en kontrast med sinusformet stålpladebeklædning. Bygningen fremtræder dæmpet men brydes af indgangspartiet, hvorigennem den hvide trappehall byder velkommen. Lyset og dets skygger giver dekorationer og spil i rum…

Ny boldbane og tilskuerplads i Kellerup. Boldbanen er opført i kunstgræs med varme, således boldbanen kan friholdes for sne. Tilskuerpladsen er centeret i forhold til boldbanen, med inkorporeret  detaljer som navn i gelænderet. Klik her og hent PDF.

Nyt bilhus, hvor de omkringliggende arealer indgår som vægbilleder i husets salgsafdeling, som har flere afdelinger og nybilsmærker samlet. Nyt værksted og administration. Klik her og hent PDF.