Constructa

Energirådgivning

/ vores indsats giver mening og værdi

Energirådgivning handler om mere end økonomi.

Naturligvis er energiforbrug forbundet med omkostninger, og de skal reduceres. I byggeri handler det også om at bruge energien de rigtige steder, så vi undgår træk, sikrer udtørring af bygningsdele og et sundt indeklima.

Energirigtig renovering
Energirigtig renovering er i fokus i tiden – og med rette. At bruge energien rigtig er en forudsætning for sunde konstruktioner, et sundt indeklima og en sund økonomi. Vi rådgiver omkring, hvad der er værd at forfølge.

Sunde konstruktioner
Med energiberegninger og tværfagligt fokus, analyserer og vurderer vi bygningskonstruktioner, indeklima og kan vægte fordele og ulemper. Som følge af energiberegningerne kan skimmelsvampe, råd og frostsprængte konstruktioner undgås.

Rentabilitet
Energirådgiveren udarbejder rentabilitetsberegninger der klart viser om et tiltag kan tjene sig hjem igen.

Myndighedskrav
Vi udarbejder energirammeberegninger og varmetabsrammer som kræves af myndighederne. Vi ønsker ikke, at de blot er et nødvendigt onde, men vi betragter beregningerne som nyttig viden, der kan benyttes i projektet til gavn for bygherren.

I fællesskabet Constructa A/S mener vi at energi, vvs-installationer og indeklima er teori, der giver god praksis!