Constructa

El rådgivning

Som full-service rådgiver inden for byggeri tilbyder vi hos Constructa også El rådgivning.

Elektriske installationer i et byggeri er langt mere avanceret i dag end tidligere – det omhandler:

 • Det rigtige antal stikkontakter
 • Belysning der er tilpasset den rigtige indretning
 • Brandventilations anlæg
 • Tyverialarmer
 • Netværk installationer
 • Intelligente installationer.
 • m.m.

Vi rådgiver og projekterer elektriske installationer i forbindelse med alle former for byggeri – boliger og butikker samt industri, erhvervs- og offentligt byggeri. Vi udfører alle el-opgaver lige fra dimensionering af tavler og kabler, til tekniske tegninger og komplet dokumentation. Vi går også gerne med som El rådgivere i forbindelse med prækvalificeringer. Under projekteringen lægger vi stor vægt på, at du, som kunde er med i alle vigtige beslutninger, så vi i fællesskab finder den bedste løsning for projektet.

Brandventilation og ABV-anlæg

Har I brug for hjælp til projektering og fagtilsyn af brandventilationsanlæg? Vi har mange års erfaring på området, og vi ved at det har stor betydning, at de brandtekniske foranstaltninger er i orden i et byggeri. Et brandventilationsanlæg er sammensat af forskellige komponenter afhængigt af det konkrete formål med anlægget. Som oftest er det formålet, at sikre røgfrie flugtveje, at mindske risikoen for overtænding og at reducere røg- og brandudbreddelsen. ABV anlægget skal kunne beskytte bygningens konstruktioner og indhold samt gøre det lettere og sikrere for brandvæsnet at trænge ind i bygningen.

SCADA/SRO, PLC og CTS-anlæg

Vores el rådgivere har erfaring med implementering af alle typer anlæg, og vi udfører rådgivning og projektering fra start til slut – fra instrumentering, el-dokumentation og design af anlæg til aflevering og idriftsættelse af færdigt anlæg

Energioptimering

I Constructa har vi mange års erfaring med energioptimering. Ofte er energioptimering en del af vores rådgivning i forbindelse med en indeklimarenoveringsproces eksempelvis på skoler. Vores rådgivere giver dig indsigt i og overblik over de energibesparelser dit byggeri kan opnå, hvilket kan være med til at give besparelser, mulighed for energitilskud og en grønnere profil.

Vi kan hjælpe dig med:

 • Gennemgang af el-tekniske anlæg
 • Kortlægning af forbrugsmønstre
 • Gennemgang af mulige energibesparende løsninger
 • Økonomiske overslag
 • Styring og koordinering ved implementering af energibesparende løsninger

Kvalitetssikring

Vi sørger altid for, at der er udført kvalitetssikring på vores projekter og løsninger, så de lever op til normer, regler, økonomi og myndighedskrav.

Kontakt os

Kontakt os omkring el rådgivning – vi hjælper med alle typer opgaver og projekter eller dele heraf.

Ring til os på 8681 7060.