Constructa

Constructa rådgiver om boligbyggeri for private bygherrer, såvel som foreninger. I Constructa har vi solid erfaring med rådgivning inden for alment boligbyggeri. Vi varetager varierende rådgivningsopgaver om nybyg, renovering og ombygning for boligforeninger som f.eks. Lejerbo, AAB og Domea. På nuværende er vi blandt andet involverede i følgende projekter:

  • På Rylevej i Horsens er 39 almene boliger under opførelse for AAB. Constructa er med som arkitekt rådgiver på projektet fra start til slut. Boligerne står færdige midt oktober 2018.
  • I Stensballe Have, Horsens er anden etape af nybyggeri for AAB igang. Der bygges to boligklynger i 3 etager med i alt 24 lejligheder. Også på dette projekt er Constructa arkitekt rådgiver og projektet afleveres i juni 2018.
  • I Lejerbos Skjoldgården i Holstebro, som består af 8 boligblokke med ialt 150 lejligheder rådgiver Constructa i et større renoveringsprojekt. Vi rådgiver Lejerbo om ny facade, klimaskærm, nyt tag og nyt P-areal. Constructa har som rådgiver udfærdiget et samlet projekt med bygningstilsyn, vurdering af byggemassen, helhedsplan, udarbejdelse af projektet. Renoveringen er igang og forventes afsluttet i starten af 2018.
  • Constructa er totalrådgivere for Domea på renovering af fire af foreningens almene boligområder på i alt 60 boliger. De utidssvarende boliger skal have et løft til mere moderne standard. Renoveringsprojektet er meget omfattende og afvikles derfor over en årrække. I samme opgave har vores miljøteam ligeledes foretaget screening og mijøundersøgelse samt miljørapport af alle 4 afdelinger. Renoveringen varetages på fire forskellige måder tilpasset det enkelte boligområde.

Kontakt os – vi rådgiver også jeres boligforening, hvad enten det gælder nybyg, renovering, eftersyn, til- eller ombyg. Som rådgivende ingeniør- og arkitektfirma tilbyder vi tværfaglig rådgivning baseret på en pallette af faglige medarbejdere med hver deres specialeområder.

Vi glæder os til også at hjælpe jeres boligforening.