Constructa

For DOMEA renoverer vi 2 afdelinger fordelt på fire adresser i Egtved, Vandel, Jerlev og Ødsted. Vi har som bygherrerådgiver og arkitekt udarbejdet projektet, som indebærer et meget varieret og omfangsrigt renoveringsarbejde. Vi har udført screening og miljøundersøgelser af alle bygningerne.  Vi har i denne opgave arbejdet sammen med Landsbyggefonden omkring støttekroner til renoveringsprojektet og vi har som totalrådgiver, udarbejdet fuldt projekt- og byggeøkonomi ifm. ansøgning af støttekroner.
Renoveringen indebærer blandt andet sammenlægning af boliger med ny indretning og inddragelse af Lysgård.
Der fokuseres på afhjælpning af fugtproblemer, efterisolering og nye installationer. Udvendigt renoveres fundamenter, tag- og facader samt nye vinduer- og glasfacader. Indvendigt foretages en renovering af gulve og en udbedring af sætningsskader samt inventarudskiftning således at bygningerne fremstår totalrenoverede.