Constructa

Voldgiftnævnet har udnævnt 4 medarbejdere hos Constructa som Syn & Skønsmænd, så de fungerer i voldgiftssager og i byretten. Fremover vil Evald Madsen, Jacob Jørgensen, Torben Rosenkvist og Svend Aaen kunne være den erfarne skønsmand, der hjælper ved tvister f.eks. med udarbejdelse af skønstemaer ved en voldgiftssag.
Constructa består i forvejen af et stort, tværfagligt team med forskellige kompetencer – og nu har vi også et bredt fagligt spektre, som har kendskab til det retslige system i tvistsager.