Constructa

KategoriPersonale

Adm. direktør T: 2167 0707 mrl@constructa.dk

Økonomichef T: 2677 9732 tbp@constructa.dk

Projektchef Diplomingeniør T: 2622 1880 bj@constructa.dk

Afdelingsleder Arkitekt T: 2785 7152 pmj@constructa.dk

Teamleder & BIM koordinator Bygningskonstruktør T: 2763 7156 aj@constructa.dk

Fagansvarlig Arkitekt Arkitekt MAA T: 2876 3955 ps@constructa.dk

Arkitekt MAA T: 2644 3913 cg@constructa.dk

Arkitekt MAA T: 2883 4427 jet@constructa.dk

Landskabsarkitekt T: 2872 2670 jub@constructa.dk

BIM manager Arkitekt MAA T: 2780 2234 pn@constructa.dk

Arkitekt MAA T: 2647 0157 mlc@constructa.dk

Projektassistent T: 2843 6828 amb@constructa.dk

Projektleder T: 2893 6484 bso@constructa.dk

Projektleder Ingeniør T: 2829 9338 cn@constructa.dk  

Projektleder og bygherrerådgiver EUR. ING T: 2780 2238 ldj@constructa.dk

Projektleder Diplomingeniør T: 2780 3394 kgh@constructa.dk  

Projektleder T: 2891 1517 kb@constructa.dk

Senior projektleder T: 2843 5727 psa@constructa.dk

Byggeleder Bygningskonstruktør T: 2780 2232 nec@constructa.dk  

Byggeleder praktikant T: 2647 1435 cl@constructa.dk

Byggeleder Bygningskonstruktør T: 2815 5989 tel@constructa.dk

Fagansvarlig VVS, energi og indeklima Syn & Skønsmand T: 2868…

Fagansvarlig konstruktion Syn & Skønsmand Senioringeniør m.IDA T: 2780 2233 saa@constructa.dk

Konstruktionsingeniør Brandteam T: 2780 2230 hhh@constructa.dk

Konstruktionsingeniør T: 2894 5132 dts@constructa.dk

El-rådgiver Syn & Skønsmand El-installatør T: 2780 2231 jj@constructa.dk  

Senioringeniør m.IDA T: 2165 0355 ja@constructa.dk

Bygherrerådgiver Konstruktionsingeniør T: 2647 1325 jkh@constructa.dk

Indeklima, VVS og energiingeniør T: 2677 4294 jfj@constructa.dk

Konstruktionsingeniør T: 2647 1339 kr@constructa.dk

Vej- og trafikingeniør Cand. polyt. T: 2784 4620 lst@constructa.dk

Anlægsingeniør T: 2830 5349 los@constructa.dk

Bygningsingeniør T: 2644 4704 mm@constructa.dk  

Indeklima, VVS og energiingeniør T: 2395 7107 mhp@constructa.dk

Bygningsingeniør T: 5380 2275 sn@constructa.dk

Bygningsingeniør praktikant T: 2834 8589 ftt@constructa.dk

Indeklima, VVS og energiingeniør T: 2891 1697 ukg@constructa.dk

Teknisk designer T: 2677 4270 fls@constructa.dk

Teknisk designer elev T: 2763 3049 jvn@constructa.dk

Teknisk designer elev T: 2834 8578 mam@constructa.dk

Vej og anlægsingeniør Praktikant T: 2647 5013 nhj@constructa.dk

Energiteknolog T: 2784 1875 ro@constructa.dk  

Bygningskonstruktør BIM Koordinator T: 2814 7312 cb@constructa.dk

Bygningskonstruktør T: 2868 4138 ef@constructa.dk

Bygningskonstruktør IKT Leder T: 2712 0793 js@constructa.dk

Bygningskonstruktør T: 2789 0263 mar@constructa.dk

Bygningskonstruktør T: 2677 4124 sh@constructa.dk

Bygningskonstruktør Brandteam T: 2780 2239 tbe@constructa.dk

Bygningskonstruktør T: 2677 4123 zk@constructa.dk

Bygningskonstruktør T: 2647 1346 mnlv@constructa.dk

Servicemedarbejder T: 5380 2262 ga@constructa.dk

Bogholder T: 2878 0733 hgb@constructa.dk

Controller Teknisk designer T: 2780 3393 LK@constructa.dk

Grafiker T: 2840 8117 cmm@constructa.dk

Kontorassistent T: 2780 3390 rkc@constructa.dk

Teamkoordinator T: 27100019 umj@constructa.dk

Bygherrerådgiver Indehaver T: 4021 7872 can@constructa.dk

Bygherrerådgiver Indehaver T: 2082 3122 lh@constructa.dk

Bestyrelsesformand

Bestyrelsesmedlem