Constructa

Byggetilladelse

/ vores indsats giver mening og værdi

Kommunen kræver ikke meget af en byggeansøgning. Kun at det opfylder alle love og krav.

Med en byggetilladelse udarbejdet af Constructa får du professionel hjælp, så tegningerne der skal afleveres til kommunen godkendes i første forsøg. Vi har rutinen, og kan tage dialog med kommunen, afklare lokalplan og forhold i området der eventuelt skal søges dispensationer omkring.

Ved en byggetilladelse sikrer vi at byggeloven er opfyldt mht energiregler og indeklima.  Vi sikrer os, at det vi søger om rent faktisk kan gennemføres lovligt. At byggeriet har mulighed for at blive udført under de gældende regler.

Vi har mere end 20 års erfaring med offentlige godkendelser, og dispensationer.

Det betyder at du som bygherre blot afleverer dine ideer og tanker til os, og vi leverer en færdig byggetilladelse.