Constructa

Constructa har som ingeniørrådgiver været med til at opføre Bryndum Sognegård, som stod færdig i foråret 2018.

Opgaven blev vundet i konkurrence efter forudgående prækvalifikation. Constructa har varetaget ingeniørådgivningen i forbindelse med projektering og opførelse af sognegården.

På sognegårdens torv er der udført store stålkonstruktioner, der som træer rejser sig mod himlen og bærer det store rytterlys, der leder en masse dagslys ned i husets centrale rum. I salene er der udført limtræskonstruktioner med trækbånd, der udspænder husets form, men som i salene er forøget grundet behovet for mere bredde i rummet. Ønsket om et bredt, søjlefrit møbleringsareal i salene har bevirket at spærene er udført med et indadgående knæk, således at husets form understreges og at samlingssalene samtidig får den fornødne plads til mødeaktivitet og undervisning. Over de store glaspartier mod syd er udført et stort tagudhæng som modvirker overophedning i sommerhalvåret.

Ventilationen er udført med to anlæg, da en stor del af huset har behov for et konstant luftskifte og den sidste del har et meget varieret behov for luftskifte. Denne opdeling giver bygherren en bedre driftsøkonomi, da hvert anlæg er dimensioneret til at kunne præcis det, der er behov for.

Bygningen rummer 520 m2.