Constructa

Brandteknisk rådgivning

/ vores indsats giver mening og værdi

Hvert år omkommer mennesker ved brande og bygninger for milliarder går op i røg eller skades.

– Derfor har den professionelle bygherre og den stedlige byggesagsmyndighed fokus på at brandsikkerheden løses og opretholdes i bygningens levetid.
En god brandrådgiver afklarer, hvad der er effektivt og fornuftigt samt, hvordan der realistisk, økonomisk og praktisk brandsikres bedst!

Da der er mange penge forbundet med brandsikring, kan professionel rådgivning tjene sig selv hjem flere gange ved at der undgås overdimensionering eller ved at være på forkant med myndighedernes krav. Vi rådgiver om brandsikring i alle typer byggeprojekter og det gør vi ud fra de nyeste og gældende brandregler i bygningsreglementet, eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri, Tekniske Forskrifter samt krav til de nye industri- og lagerklasser (ILK).

  • Vi følger de nyeste brandregler og vejledninger i forhold til BR18 samt regler vedrørende certificerede brandrådgivere.
  • Vi udarbejder brandstrategirapporter, brandtekniske notater og redegørelser.
  • Vi rådgiver om alle typer for aktive brandtekniske installationer ABA, AVA, ABV, AVS, ABDL osv.
  • Vi varetager kommunikationen med myndigheder og beredskaber.
  • Vi tegner og beskriver beredskabsplaner, flugtvejsplaner, pladsfordelingsplaner samt belægningsplaner.
  • Vi fremlægger professionelle brandplaner og vi drøfter brandsikring på samme høje niveau som myndighedernes brandinspektører og byggesagsbehandlere. Det giver gode løsninger for alle.
  • Vi koordinerer brandsikringen på byggepladsen mellem faggrupper og i alle udbuds-, entreprise- og projektformer.
  • Vi udarbejder drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner (DKV).
  • Vi kender også ældre brandregler og gennemgår gerne din bygning for at hjælpe med at sikre eksisterende byggeri.

Brandstrategirapporter, dokumentation og brandtekniske redegørelser
Ved de fleste byggerier kræver myndighederne brandsikkerheden dokumenteres. Vi ved i hvilken grad, der skal udarbejdes brandstrategier for alle typer byggerier – uanset om brandsikringen udføres efter de traditionelle principper, eller om der skal anvendes en mere fleksibel og funktionsbaseret dimensionering.
Drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner (DKV)
Visse projekter kræver at der inden ibrugtagningen skal foreligge en drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan. Planen sørger for, at brandsikringen virker og afklarer, hvornår og hvem der vedligeholder funktionen. Der udarbejdes skemaer som hjælp til den ejendomsansvarlige.

Screening af ideskitser og totalentrepriseudbud
En rigtigt placeret flugtvejstrappe og de første tanker om brandsektionering kan gøre en stor forskel i det videre idéforløb og være til store økonomiske fordele. Omvendt – skal designet fastholdes, vil der skulle afsættes økonomi til flere brandtekniske installationer og eventuelt brandrådgivning med simulering eller dimensionering. Vi beskriver også gerne krav til brandsikkerhed allerede i udbudsfasen.