Constructa

Boligændring

/ vores indsats giver mening og værdi

Vi har særlig erfaring i at tilpasse boliger til de udfordringer personer med funktionsnedsættelse har brug for. Vi kan indrette de relevante rum, eksempelvis køkken og badeværelser, så brugeren og hjælpepersonale har mulighed for at give den bedst mulige hjælp.

Gennem årene har vi opbygget en solid viden om tilpasning af boliger efter særlige behov via et tæt samarbejde med ergoterapeuter, og vi kender til de velfærdsteknologier, der kan og skal lette hverdagen for handicappede.

Livskvalitet handler ikke bare om at overleve, men om at få en værdig hjælp i sit hjem. De regler, anbefalinger og vejledninger der er omkring hjælp til handicappede, overgår de almindelige byggemæssige krav.

Gennem interesse og viden har Constructa specialiseret sig i at have fokus på bedste og billigste løsninger, så bevillingernes formål opfyldes. -Og der er mange penge og ærgrelser at spare for både kommuner og borger.