Constructa

I samarbejde med Grundfos giver arkitekterne i Constructa et rensningsanlæg for kunde i Kina helt ny identitet. Vi har valgt at give bygningen et markant nyt udtryk, der ikke refererer til et teknisk anlæg i form, men antyder ved sin transparens og materialevalg at indeholde et teknisk anlæg. De markante geometriske former består af cortenstålplader opsat på stålrammer. Pladerne har forskellig perforeringer og giver en fornemmelse af bygningen bag. Projektet afventer kundens endelige godkendelse !