Constructa

Ans idræts- og Kulturcenter udbygges med særligt fokus på tilgængelighed, så der skabes lige vilkår for alle. Der bliver taget hensyn til alle, uanset om du er kørestolsbruger, svagtseende eller almindelig gående, da der eksempelvis installeres rampe ved indgangen, brede døre og gangarealer, samt laves farveskift og blindskrift, som kan lede blinde og svagtseende.

I omklædningsrummene bliver de brede døre dimensioneret til alle typer af kørestole, som letter adgangen. Udover de almindelige omklædningsfaciliteter med handicaptoilet lige ved badearealet, badestol og håndbruser, etableres der også individuelle omklædningsrum, så der er mulighed for at klæde om alene.

Udvidelsen forventes afsluttet i efteråret 2018.