Constructa

Anlæg

Aktuelt

I et innovativt samarbejde med bygherre, Langballe A/S har Constructa udviklet en særlig type betonflydebroer til brug i f.eks. lystbådhavne, som badebro eller lignende. Broerne består primært af ekstra agressiv beton, tilsat polystyren og en fiberblanding, som giver broerne en…

Sundgårdsvej, Stensballe ved Horsens. 13 nye boliger for DKB Byg. Husene indpasser sig i det eksisterende område, og der bygges 13 nye flotte boliger i 3 varianter.  

Et nyt boligområde i Silkeborg er udviklet og byggemodnet. Lokalplanen er skrevet, bebyggelsesplaner er tegnet og området er udviklet ud fra bygherrernes ønsker og behov. Vi har udviklet et godt boligområde der passer til den flotte natur der omgiver området.

Den positive udvikling af nye boliger i Silkeborg Kommune er et sundt tegn. Ligeledes er det sundt med bygherrernes lyst og evne til at tage del i denne udvikling. Teglværksgrunden er nyudviklet og i flere etaper bliver der opført nye…

Forskønnelse af Nørregade i Hundested. Til Halsnæs Kommune har vi vist og kommet med forslag til, hvordan en rød tråd igennem en gade og bydel, kan indbyde til fællesskab, glæde, forsamling og forskønnelse. Der skal både være noget at se…

Nyt byområde indlemmes i Silkeborg med den nye lokalplan; Boligområde ved Eriksborg. Silkeborg Kommune ønsker at udvikle Silkeborg ved blandt andet at trække flere borgere til og har en målsætning om at runde 100.000 indbyggere i år 2020. Der skal…

Silkeborg udvides med en ny lokalplan, hvor udviklingen af et boligområde på Brunbakkevej indgår. Med nabo til fredskov, cykelsti, tunnel, højmarksvej med busholdeplads, har vi planlagt dobbelthuse der har samklang med den gamle gård med de gamle bøgetræer og skaber…

Nyt storskalaprojekt og ambitiøst kraftværks byggeri på Amager med skibakken fra top til bund. BIG har tegnet og vi rådgiver i Sikkerhed og Sundhed på byggepladsen for Tjekkiske Sipral som bl.a. har facadeentreprisen i årene 2015-2016.

Ny boldbane og tilskuerplads i Kjellerup. Constructa har som rådgiver for bygherre beskrevet udbudet med klubhus og tilhørende faciliteter. Boldbanen er opført i kunstgræs med varme, således at boldbanen kan friholdes for sne og spilles på året rundt. Tilskuerpladserne er…

“For den uden havn, er alle vinde gunstige” (Seneca) -Vi rådgiver under skabelsen af det nye kajanlæg i Horsens Havn; til de større stålskibes landgang! Byggeri er som livet. Det handler om at vide hvad man vil, og så navigere…

Silkeborg kan vise vejen og sætte høje standarder for leg, sport, fritid, rekreation, ensomhed og fællesskab i vores skove og på vores søer. Og vi kan gøre det med begejstring der smitter af til omverdenen. Lad os drømme og virkeliggøre…

Projektering af ny kvægstald med ungdyr og malkestald Klik her og hent PDF.

Projektering af ny kvægstald med ungdyr, malkestald Klik her og hent PDF.