Constructa

Affaldshåndtering

Efter at kravene til affaldssortering er blevet skærpet og hver enkelt bebyggelse skal have plads til flere fraktioner vælger mange kommuner at lægge op til at større boligbebyggelser etablerer nedgravede eller delvis nedgravede løsninger.

Ved nedgravede affaldsstationer etableres en stor beholder under jorden, hvori affaldet opbevares, således smider forbrugerne affaldet direkte ned i beholderen, når de smider affaldet ud. Denne affaldsløsning har flere fordele for beboerne og medarbejdere som håndterer affaldet. For det første opbevares affaldet altid under samme kølige temperatur under jorden, hvilket kan være en stor fordel under varme perioder om sommeren. For det andet kan affaldsstationerne indeholde langt større mængder affald end almindelige affaldsbeholdere og containere. Desuden er affaldsstationerne pladsbesparende, enkle og pænere at se på, end hvis der skal opstilles flere almindelige beholdere til sortering af affald, som så vil kræve væsentligt flere affaldsstationer rundt omkring en bebyggelse. Derudover gør færre og større affaldsstationer arbejdet lettere for renoveringsmedarbejdere.

Hos Constructa rådgiver vi om affaldshåndtering fra opstart til udførsel. Vi har solid erfaring med etablering af alle typer affaldsstationer både ved nybyggeri og ved eksisterende bebyggelser. Vores opgaver som rådgivere indebærer blandt andet:

  • indhentning af LER oplysninger
  • ansøgning om byggetilladelse
  • udarbejdelse og udsendelse af udbud
  • indhentning af tilbud
  • rådgivning omkring etablering af affaldsstationerne
  • undersøgelser af grunden inden gravearbejdet påbegyndes
  • dialog med myndigheder
  • myndighedsbehandling
  • opfølgning på myndighedsbehandling
  • tilsyn med etablering samt tilfredse beboere

Kontakt Constructa, hvis du har spørgsmål til affaldshåndtering eller ønsker rådgivning omkring et specifikt projekt. Constructa hjælper gerne både boligforeninger, private bygherrer eller kommuner med at etablere affaldsstationer.