Constructa

Velkommen til Constructa!

Vi vil Afdække behov og løsninger for byggeriets parter  - det er vores mission.

Med Sunde løsninger og ordentlig adfærd - det er vores holdning.

 • Vi bygger på begejstring!

 • Helle Parken – lavenergi boliger

  Helle Parken I/S opfører nyt boligområde beliggende naturskønt på Bakkeborg i det nordøstlige Silkeborg, ved Gødvad. Constructa har som totalrådgiver...

 • Vidste du at…

  Constructa tilbyder rådgivning om LAR –  Vi har en stor viden omkring LAR og skybrudssikring, som vi gerne vil dele...

 • Constructa søger medarbejdere!

  Constructa er i vækst og vi søger nye dygtige medarbejdere – både i Silkeborg og Roskilde. Måske er det dig...

 • Klik og udfyld, så ringer vi dig op

 • Kragelundhallen

  I forlængelse af Kragelund skole er der opført en ny idrætshal. Idrætshallen udstyres med tilhørende omklædnings- og depotfaciliteter og er...

 • Vidste du at….

  Constructa også rådgiver bygherrer inden for detailhandlen om nybygning af butik, til- eller ombygning -og vi har solid erfaring hermed...

 • Kontordomicil – KA

  Landemærke Nyt organisationsdomicil i Randers, der står færdigt. Et byggeri der adskiller sig grundlæggende fra de moderne modulærer kontorbyggerier. Det...

 • Constructa søger medarbejdere!

  Constructa er i vækst og vi søger nye dygtige medarbejdere – både i Silkeborg og Roskilde. Måske er det dig...

Aktuelt

I Fredrikstad er Constructa ingeniører på et fiskeopdræt, som Fredrikstad Seafood er ved at opføre. Fiskeopdrættet er et avanceret byggeri, som skal indeholde kæmpe vandtanke med saltvand og fisk samt eget rensningsanlæg, således at størstedelen af vandet kan genbruges. Gråkjær har totalentreprisen på projektet og har hyret Constructa som ingeniører.

Det er et udfordrende projekt, som stiller store krav til betonkonstruktionen, idet betonen er i direkte kontakt med saltvandet, som fiskene i tankene skal opdrættes i. Derfor er det nødvendigt at bygge en konstruktion, som består af en særlig stærk beton med et solidt dæklag og en hel del armering. Samtidig har jordforholdene på byggegrunden betydet forringet bæreevne, hvilket skaber ekstra udfordringer i byggeprocessen af den massive og tunge betonkonstruktion.

Der bliver bygget to anlæg til fiskeopdræt af samme type, hvoraf byggeriet af første anlæg er i fuld gang. Projektet forventes afsluttet i løbet af 2018.

På en rolig villavej i det naturskønne Sejs ved Silkeborg bor et par i en mindre bolig, som de ønsker at udvide og renovere. Boligen der er på 101 m² ønskes udvidet med et større køkken ud mod vejen og en tilbygning med plads til opholdsstue og et værelse ud mod haven.

Vores arkitekt har udarbejdet et forslag, hvor tilbygningerne udgør 39 m². For at skabe plads til tilbygningen mod havesiden har det været nødvendigt at fjerne en mindre del af det eksisterende hus.

Med bygherres ønske om at huset skal fremstå som en moderne og homogen villa, fjernes det eksisterende tag og et nyt lægges uden udhæng. De eksisterende ydervægge pudses, og tilbygningerne opføres i lette konstruktioner beklædt med træspån, herved skabes et dynamisk udtryk hvor de to materialer komplementerer hinanden. En fliseterrasse danner uderummet, hvor de to bygninger mødes og afrundes ud mod haven i en blød bue.

Indvendig skabes et stort køkken/alrum med loft til kip. Loftet beklædes med lister, i samme træsort som gulvet. Valget af træ og rummets geometri giver en på samme tid intim og rummelig oplevelse. Der er lagt vægt på at give forskellige oplevelser og at underbygge rummenes funktion, derfor er der arbejdet med varierende geometri og materialer i villaens forskellige rum.

 

 

Med udgangspunkt i det traditionsrige danske længehus har arkitekten tegnet og disponeret denne villa, som er orientret nord-syd, med indgang fra nord og med have, terrasse og uderum mod syd.  Villaen er tegnet til en grund, som har have ud mod havet på Djursland. Boligen består af to længehuse, som er bundet sammen af en bygning med fladt tag i midten, hvori stuen er placeret. Længehuset mod øst er den aktive del, hvor blandt andet køkken og spisestue er placeret, mens det mod vest er den passive del, hvor værelserne er placerede.

Villaen rummer som skitseret 256 m². Ønsker ejerne på et senere tidspunkt at udvide boligen, er der mulighed for at forlænge de enkelte længehuse og skabe flere m² eller ekstra værelser uden at ødelægge arkitekturen.

De to længehuse har begge en stor åbning ud mod stuen, hvor der i stedet for vægge er placeret bogreoler, som ikke går til loft. Bogreolerne udgør et klart defineret bygningselement og indgår derfor som en del af villaens rumdeling og indretning. Det ene element er placeret med bogreolen ud mod stuen, så der bliver en væg ind mod køkkenet. Det andet element er placeret med reolen ind mod værelserne, så det bliver en væg ind mod stuen. Begge elementer er gennemskåret, så der skabes kig på tværs af stuen.

De to bygninger opføres i hver deres materiale, den ene i træ og den anden i blank mur. Den ene bygnings tag beklædes med samme træbeklædning som facaden. Den anden med tagplader ,hvori der er integreret solceller.

Mod nord præsenterer huset sig med en carport, der med sit let svævende tag binder parkering og værksted sammen med længehuset, der indeholder køkken/alrum. Hovedindgangen, der er placeret i mellembygningen, giver et kig igennem hele huset ud mod haven og vandet. Når man kommer ind i huset, åbner det sig op ud mod havet gennem store glaspartier.

Alle tre bygningskroppe afsluttes ud mod havet med store glaspartier, hvor der er udgang til haven.

Stuen er det sammenbindende element, hvor der er rig mulighed for at skabe forskellige opholdszoner hver med sin kvalitet.

 

Børnehuset i Rødkærsbro er en stor ny institution. Den indeholder både børnehave og vuggestue. Børnehuset er dimensioneret efter 110 børnehavebørn og 30 vuggestuebørn + 25 medarbejdere. -Et stort fællesskab, hvor der både skal være plads til leg og læring men også den mere stille hverdag. En kombination af kreativitet og fordybelse, er med til at skabe et aktivt Børnehus, hvor den næste generation kan få en god start på livet.

Vi kalder det: “Fællesskab og plads til det enkelte barn – Børnesus i nyt børnehus”

Byggeriet af det nye børnehus i Rødkærsbro startede i efteråret 2016 og stod færdigt og klar til at blive taget i brug i november 2017. I det nye børnehus samles to børnehaver og en vuggestue i ét hus og placeres i sammenhæng med sportshallen og skolen i Rødkærsbro.

 

Den gamle præstegård i Levring trængte til en kærlig hånd, og med ønsket om at opdatere den gamle bygning til en moderne og tidssvarende bolig, som lever op til nutidens familieliv, er den gamle præstegård blevet renoveret.

Med udgangspunkt i bygningens oprindelige funktion tilføjes med renoveringen endnu et lag til dens fortælling. Bygningens særlige karakter medvirker til, at moderniseringen vil opleves som noget særligt, når man bevæger sig ind i bygningen og oplever bygningens lag.

Den ydre skal af bygningen (klimaskærmen) er blevet opdateret til nutidens krav ved hjælp af efterisolering og bremsning af fugt i fundamentet, ydervæggene og gulvene. Alle facadepartier er udskiftet.

Indvendigt er der skabt sammenhængende rumforløb samt forbindelser på tværs af bygningen. Således at der kommer lys ind fra begge sider af bygningen, og dermed skabes kontakt mellem den gamle, smukke have og gårdspladsen.

Boligen er blevet indrettet til både fordybelse og fællesskab. De åbne, sammenhængende rum gør, at der sideløbende kan foregå individuelle aktiviteter, samtidig med at familien er sammen.
Her er også dannet rammerne for en afbalanceret sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv, idet kirkekontoret ligger i forbindelse af boligen med egen indgang

Præstegården er på 373 m² og stod færdigrenoveret og moderniseret i august 2017. Constructa har været totalrådgivere på projektet.

I Thorsager på Syddjurs bygger Coop en ny moderne Daglig Brugsen. Constructa er totalrådgiver på projektet og har udbudt projektet i totalentreprise.

Den gamle Daglig Brugsen i Thorsager flytter fra en ældre utidssvarende bygning midt i Thorsager til nye lokaler ved hovedvejen. Her får Thorsager en mere moderne og tidssvarende butik med lys og luft, højt til loftet og plads mellem hylderne.

Den nye butik vil udgøre et areal på knap 700 m2 og får anlagt en stor åben p-plads.

Daglig Brugsen i Thorsager åbner den 26. november 2017 i de nye lokaler.

 

På centralt beliggende grund ved indfaldsvejen i det sydøstlige Aalborg bygger ‘2014 Ejendomme’ nyt kursuscenter. Constructa har tegnet den nye bygning, som i sin form er enkel og i synergi med de omkringliggende patriciavillaer i området.

Det nye kursuscenter bygges i to plan og vil indeholde både mødelokaler med plads til 100 personer, opholdsfaciliteter, køkken og overnatningsmuligheder. Med den markante placering er der lagt vægt på, at huset skal fremstå åbent og imødekommende, og når man kommer kørende forbi på indfaldsvejen vil det være muligt at fornemme aktivitet i huset. Fra begge plan i huset er der adgang til opholdsområde ude, hvor udsigten over Aalborg kan nydes.

Byggeriopstart forventes medio 2018, idet bygherre afventer lokalplan. Aalborg kommune udarbejder med udgangspunkt  i projektet udviklingsplan og lokalplan for området.

I en tidligere juletræsplantage på en kuperet grund i det nordlige Silkeborg bygges 45 boliger på Hestehavevej. Idyllisk beliggende omgivet af skov og med en bæk i dalen får boligerne en naturskøn beliggenhed, samtidig med at der er få kilometer til Silkeborg centrum og tæt til motorvejsnettet.

Constructa har tegnet boligerne, og vi er også ingeniører på projektet. Med tilkørselsforhold fra ringvejen, Nordre Højmarksvej, kræves anlagt svingbane til det nye boligområde, hvilket Constructa også projekterer og er rådgiver på.

Boligerne varierer i størrelse fra 75 kvm med 2 værelser til 130 kvm med 5 værelser.

Byggeriet opstartes i begyndelsen af november og afsluttes i løbet af foråret 2018.

På nyudstykning ved Brunbakkevej i det nordlige Silkeborg er Constructa totalrådgivere på 84 boliger, som er under opbygning i det attraktive område. Rækkehusene bygges i 2-3 etager og rummer 5 forskellige boligtyper fra 75 kvm til 130 kvm, hvoraf de to største boligtyper er i to plan.

Alle boliger udføres i gedigne materialer og indretningen fremstår lys og venlig. Fra det nye boligkvarter er der let adgang til indkøb, skoler og institutioner, samtidig med at den naturskønne beliggenhed kan nydes. Med blot få km til Silkeborg centrum og tæt til motorvejsnettet er mulighederne endvidere mange.

Byggeopstart i april 2017. Projektet afsluttes i løbet af foråret 2018.

I et nyanlagt boligområde ved Gødvad Enge i det nordlige Silkeborg er Constructa arkitekt- og ingeniørrådgiver på boligprojekt, Tusindfryd.  Tusindfryd består af 30 nye boliger, som er naturskønt beliggende ved skoven og omgivet af grønne områder. En oase i et nybygget boligkvarter, hvor der er gjort ekstra meget ud af at skabe grønne pladser ved boligerne.

Boligerne er beliggende for enden af en lukket vej rundt om en grøn plads, hvor der bliver plantet stauder og træer. Desuden anlægges en rende i stenbelægningen, som giver mulighed for, at der kan løbe vand gennem pladsen. Det lukkede vejmiljø omkring den grønne plads giver en tryg ramme for legende børn, som f.eks. kan få leg og glæde af regnvandet, som løber i renden i stenbelægningen.

Foruden de grønne pladser foran boligerne, er der plantet frugttræer mellem haverne, og affaldscontainere, som normalt placeres ved boligerne er trukket væk og samlet centralt for at skabe et pænere udtryk.

Alle 30 boliger bygges i to plan og er på henholdsvis 110 kvm med 3 værelser og 130 kvm med 4 værelser.

Byggeopstart er midt september 2017, og boligerne står færdige i løbet af foråret 2018.

 

Et spændende og unikt domicil for Birch GM er under opbygning på Sortenborgvej, og vi er med i processen som totalrådgivere. Constructas arkitekter har tegnet dette unikke domicil og byggeprocessen er i fuld gang.

Bygningen er enkel i sit udtryk, men gemmer på flere lag og finurlige detaljer, når man kigger efter. Domicilet for Birch GM bygges i to plan og arkitekternes tanke bag bygningens udformning, er to legoklodser ovenpå hinanden, hvor den øverste, som udgør 1. sal, er forskudt og roteret i forhold til stueetagen og stikker udover kanten. Foruden at skabe en anderledes og næsten ikonisk bygning ved denne konstruktion, skabes der mulighed for ophold ude under overdækket areal og for udgang  fra 1. salen til store tagterrasser på taget af stueetagen.

Med sunde og fornuftige løsninger opføres domicilet i gode gedigne materialer, som også afspejler Birch GMs byggestil i boligprojekterne. Den nederste legoklods, stueetagen opføres i teglsten, mens den øverste, 1. salen beklædes med lærketræslister for at skabe et let og svævende udtryk. Ved indgangspartiet skabes det ene hjørne af legoklodsen, som stikker ud fra stueetagen, af aluminiumslameller, der giver et flot spil ind gennem glasfacaden og ind i hall’en i bygningen. De lodrette aluminiumslameller fungerer også som solafskærmning.

Bygningen vil udgøre 2.160 kvm og indeholde lager, kontorer og showroom med infoskærme og boligdisplay for boliglejere og investorer i stueetagen, mens førstesalen skal benyttes til administration og kantine. Bygningen er velgennemtænkt og indeholder foruden de nævnte områder endda integreret vaskehal til Birchs firmabiler. Bygningens centrale rum er en stor hal, der med glas hele vejen rundt ud mod kontorerne og øvrige rum skaber en stor transparens i bygningen, som gør, at en stor del af huset kan ses fra samme sted tværs gennem bygningen.  En anden detalje ved byggeriet er, at både i stuen og på førstesal er der skabt to retninger gennem bygningen, idet at nogle af væggene står vinkelret på hinanden, mens andre følger en anden retning, hvilket er med til at give domicilet et dynamisk udtryk.

Byggeriet blev sat igang i juni 2017 og afsluttes primo 2018.

Med Constructa som rådgivende arkitekter og ingeniører bygger Birch & Co aps 44 rummelige boliger på Fyrretoften i Vejle.  Der opføres to forskellige boligtyper, men fælles for dem alle er, at de bygges i to plan og med tilhørende udhus og carpot.  31 boliger på 110 kvm og med 3 værelser,  og 13 boliger på 130 kvm med 4 værelser.

Byggeriet startede i juni 2017 og afsluttes i foråret 2018.

SuperBrugsen i Lunderskov renoveres og opdateres til en mere moderne forretning, som kan leve op til beboere og andre kunders forventninger.

Med en ny åben og indbydende glasfacade, som skitseret herover skabes et mere lyst og luftigt indgangsparti til forretningen. Den nye facade giver indblik ind i forretningen, så varerne kan ses udefra parkeringspladsen, og kunderne får lyst til at gå ind og handle. Samtidig skal det nye indgangsparti sikre, at SuperBrugsen fremstår mere visuelt markeret i området for lokale og oplandskunder.

Udover de ekstra antal kvm, som indgangspartiet tillægges forretningen, udvides den med større grøntafdeling, egen slagter- og delikatesseafdeling samt større udvalg af varer generelt, hvilket skal være med til at trække lokale kunder til, som hidtil har foretrukket at køre udenbys for at handle fx. i Kolding. Derudover flytter byens apotek ind i forretningen, hvorved flere kunder naturligt vil lægge vejen forbi det lokale supermarked og fylde flere varer i kurven.

Tanken bag stregerne til SuperBrugsens ansigtsløftning er at skabe en ramme rundt om facaden, som danner en helhed om de forskellige aktiviteter, der kan foregå langs facaden. Denne ramme udfærdiges i stål og fungerer samtidig som solafskærmning. Rammen er på tegningen og visualiseringen fremført i brun.

Den nye forretning bliver på 1.185 kvm.

Byggeriet forventes opstart i foråret 2018 og færdigt inden sommerferien 2018.

 

Den kristne friskole “Klippen” i Voel vil udvide skolen med en ny bygning, som Constructa er arkitekt- og ingeniørrådgiver på. Vi har tidligere hjulpet skolen med at lave lokalplan for området, og nu skal planerne om en tilbygning realiseres.

Den nye bygning bliver på 632 kvm og kommer til at indeholde kontorer, møde- og forberedelseslokaler, 3 undervisningslokaler og en stor samlingssal med plads til 250 personer.

Byggeriet startes op den 8. september 2017, hvor første spadestik tages i forbindelse med skolens 40 års jubilæum. Projektet forventes afsluttet i maj 2018, så bygningen er klar til at blive taget i brug til skolestart efter sommerferien 2018.

I et innovativt samarbejde med bygherre, Langballe A/S har Constructa udviklet en særlig type betonflydebroer til brug i f.eks. lystbådhavne, som badebro eller lignende. Broerne består primært af ekstra agressiv beton, tilsat polystyren og en fiberblanding, som giver broerne en ekstrem styrke og holdbarhed. Faktisk så stor styrke og holdbarhed, at der tilbydes 30 års garanti og levetiden på flydebroerne estimeres til over 60 år.

Til at fastholde broerne har vi udviklet et forankringssystem med kraftige pælebeslag og jernpæle med plastrør, der fungerer både korrisions- og issikrende.

Når du bevæger dig ud på en af flydebroerne, vil det føles som at gå på fast grund. Dette skyldes dels den store bredde og vægtfordeling på broerne, dels et unikt udviklet sammenkoblingssystem, kaldet Solid Ground og fenderbjælkerne med kanaler på begge sider.

Flydebroerne er fleksible og kan til forskel fra en almindelig træbro på havnen flyttes til anden placering, og så har flydebroerne den fordel at de følger vandstanden og ikke oversvømmes ved højvande.

En ekstra detalje ved flydebroerne er, at de er produceret i mål, således at to broer af 15 m kan transporteres på én lastbil uden følgebil.


Projektet startede i 2015, hvor flydebroerne blev udviklet til Knudshoved havn. Admiral Marina, som havnen hedder er Nordeuropas største havn med et havnebassin på 343.000 kvm opbygget udelukkende af flydebroer på i alt 7.700 m. Langballe A/S har siden sat flydebroerne i produktion, og de kan nu betrædes i flere havne i landet.

Når tværfagligheden får vinger, når innovation langt forbi de rimelige forventninger!

Læs mere om flydebroerne her.

I Frederiksværk opføres ny moderne Bygma på tidligere lokal trælasts grund. Constructa har som totalrådgiver på projektet tegnet bygningerne, projekteret, beregnet og står for byggeledelsen. Projektet består i nyopført hal på 1.506 kvm og forretning i to plan på 1.270 kvm i stueplan og 393 kvm på 1. sal.

Frederiksværks nye Bygma vil være klar til indvielse i slutningen af 2017.

 

Constructa er totalrådgiver for Holger Olesen og byggefirmaet Falbe C3, som opfører 44 rækkehuse i 2 etager under navnet C3 i Falbeparken, Randers. Randers Arkitekten har tegnet rækkehusene og står bag visualiseringen herover.

Rækkehusene på 103 kvm rummer 3 værelser og et badeværelse på 1. sal. I stueplan findes køkken alrum og stue i et samt et badeværelse. Derudover bygges udhus på 5,5 kvm og carport på 20 kvm til hver bolig. Desuden anlægges terrasse og lille have.

Projektet er i fuld gang og første etape på 16 boliger står indflytningsklar den 1. september 2017. 2. etape på 6 boliger påbegyndes i efteråret 2017, mens tredje og sidste opføres i 2018.

Herunder ses billeder fra byggepladsen midt juni 2017.

IMG_8219IMG_8226IMG_8230IMG_8231

IMG_8235IMG_8240IMG_8242

Blå Kors har til huse i en gammel etageejendom fra ca. 1900 på Kongensgade 1 i Hjørring. Bygningen trængte hårdt til modernisering og ombygning. Således blev stueetage og kælder i år 2000 ombygget og moderniseret til café og værested, og i 2017 afsluttedes anden etape af moderniseringen. 1. etages utidssvarende værelser og lejligheder blev ændret til 5 akutværelser med fællesrum, samtalerum eller toiletter og bad. På samme etage placeredes personalevelfærd med omklædnings- og toiletfaciliteter til de 4-6 ansatte.

I tagetagen ny indrettedes 2 mindre 2-værelses lejligheder og et opholdsrum, som kan bruges enten som værelse eller kontor. Endelig blev der opsat ny adgangstrappe, hvor trappen er i dag.

Constructa har været totalrådgiver på projektet, som i øvrigt er støttet af AP møller fonden.

_D6B6195 _D6B6200 _D6B6202 _D6B6206 _D6B6209 _D6B6210 _D6B6213 _D6B6216 _D6B6219

 

Helle Parken I/S opfører nyt boligområde beliggende naturskønt på Bakkeborg i det nordøstlige Silkeborg, ved Gødvad. Constructa har som totalrådgiver på projektet udarbejdet lokalplan og byggemodningsprojekt, skitseret og projekteret etagehusene samt stået for byggeledelsen på hele projektet fra start til slut.

Området består af tre veje med navnene Bakkeborgdalen, Bakkeborgtoften og Bakkeborgskoven. På de to første veje opføres boliger i to plan med 3 og 4 værelser på henholdsvis 110 og 127 kvm, mens der på Bakkeborgskoven opføres boliger på 140 kvm i ét plan. I alt 68 boliger i to plan og 28 boliger i ét plan. Halvdelen af de 28 boliger i ét plan udlejes, mens den halvdel, som grænser op til naturområdet og vandressouratet sælges. Foruden boligerne som opføres på Bakkeborg udstykkes 14 byggegrunde for enden af Bakkeborgdalen samt 8 langs Kalmarvej, som en del af  Bakkeborg-projektet.

Lidt udover det sædvanelige for projekter af denne størrelse udmærker alle boligerne på Bakkeborg sig ved at være udstyret med solceller på taget og varmepumpe ved udhus. Derved er boligerne delvist selvforsynende med energi og varme, hvilket gør boligerne særligt miljø- og energivenlige. Det betyder samtidig meget lave forbrugsomkostninger for beboerne.

De første beboere forventes at kunne flytte ind i deres nye boliger på Bakkeborg til foråret 2018.

Kontakt

Er du interesseret i at vide mere om det nye boligområde på Bakkeborg, så kontakt Nybolig Silkeborg, Frederiksberggade 14, 8600 Silkeborg på tlf. 8682 6600. Nybolig varetager udlejning og salg af boliger på de tre veje samt salg af udstykningerne på Bakkeborgdalen og langs Kalmarvej.

Du kan også følge byggeriet på Helle Parkens facebookside her og læse mere om Helle Parken på deres website her.

Bebyggelsesplan for Bakkeborg:

Situationsplan2_til CHK_Brochure med Kalmarvej                                  2017-04-03 View 4      2017-04-03 View 3

Femte etape af byggeprojektet på den tidligere teglværksgrund i Lysbro er nu i sin indledende fase, og de første visualiseringer af projektet er klar. Constructa har været med til at udvikle byggeriet på Teglværksgrunden i Lysbro fra de første tanker i 2014 om at bygge lyse energivenlige udlejningsboliger i teglsten, der understøtter stedets historie til opførsel af byggeprojekterne. Etape 1 og 2 er forlængst færdige og består af rækkehuse i forskellige størrelser, mens etape 3 er ved at afsluttes.

Dette femte område af teglværksgrunden vil bestå af 4 punkthuse, et med 4 etager, 2 med 5 etager og et med 6 etager. Der bliver i alt 80 lejligheder med egen terrasse eller altan. Boligerne placeres i naturskønt område – tæt ved skov og sø og med få km ind til centrum i Silkeborg samt til motorvejstilkørsel.

Birch GM er bygherre på projektet. Lejlighederne forventes færdige ultimo 2018.

16.048_Teglværksgrunden 5_75-95-110-125_16-04-26_PS Picture # 1A

Skåde SuperBrugs ligger midt i Skådecenteret, i en bygning fra 1988. Bygningen der med sit anonyme og lukkede udtryk, er meget utidssvarende, står overfor en større renovering. Constructa har som totalrådgiver slået de første streger til renoveringen, der skal gøre SuperBrugsen, til en åben imødekommende butik, hvor kunderne føler sig hjemme.

Fra de første ideer tog form har vi haft fokus på at få det maksimale ud af det bygningsmæssige indgreb ved et tæt samarbejde mellem arkitekt og ingeniør. Constructa råder, som tværfaglig rådgivningsvirksomhed, over arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, som muliggør et tæt samarbejde fra de første ideer bliver til og til det færdige projekt afleveres til bygherren. Et projektforløb som dette, hvor alle rådgiverdisciplinerne er samlet under samme tag, optimerer forløbet og giver sikkerhed for, at de første skitser og ideer også er det, der bliver bygget.

Renoveringen omfatter omdisponering af butiksområde, lager og personale. Gulve, vægge og lofter får ny belægning eller males. Udadtil får butikken tilføjet en markant ny facade, der dels giver indkig til salgsarealerne, som bliver lyse og imødekommende, og dels gør butikken synlig i nærmiljøet.

Byggeriet forventes at påbegyndes i slutningen af juli. Vi ser frem til at kunne aflevere en renoveret SuperBrugs, klar til at tage i brug i efteråret 2017.

 

På den tidligere fabriksgrund i Randers, hvor Falbe Hansen havde sin tekstilfabrik frem til 2007, er et nyt boligområde ved at tage form. Der bliver bygget varierende boligtyper af flere forskellige bygherrer. På dette billede ses Boligselskabets Domeas boliger, som Constructa har tegnet, projekteret og er ingeniør på. Projektet afsluttes ved udgangen af denne måned, hvorefter boligerne vil være klar til indflytning 1. april 2017.

Projektet består af 24 almene boliger i etagebyggeri fordelt på 2-, 3- og 4-værelses lejligheder, som alle har enten altan eller terrasse med lille have.

Vil du vide mere om boligerne, kan du læse mere på Domeas hjemmeside her .

 

På nyudstykning ved Langfreddal i Sabro bygger Birch GM 66 udlejningsboliger, som får navnet Langfredparken. Boligerne bliver opført som etagehuse og rækkehuse i to etager, og de vil variere i størrelse fra 2-4 værelser på 76-110 m2.

Constructa har tegnet og projekteret boligerne i Langfredparken. Derudover har vi forestået byggemodningsprocessen, og vi vil i Constructa stå for byggeledelsen gennem byggeprocessen og frem mod projektets afslutning og aflevering til februar 2018.

Boligerne bliver lyse og åbne og med køkken-alrum i åben forbindelse med stuen. Alle boliger vil blive opført med store vinduespartier, og i boliger på 1. sal bliver der loft til kip.

Se videoklip fra det igangværende projekt her. Videoen er optaget 1. maj 2017.

Er du interesseret i at leje en af de kommende boliger i Langfredparken? -Så læs mere om Langfredparken i Sabro på Birch GM’s hjemmeside her.

I Stensballe, Horsens på adressen Rasmus Østergaards Have er anden etape på 21 boliger af i alt 59 almennyttige boliger ved at færdiggøres. Constructa har tegnet og projekteret 2. og 3. etape af boligerne for Arbejdernes Andelsboligforening af 1938, ABB. Første etape på 14 boliger stod færdige i foråret 2012, og sidste etape af projektet med de resterende 24 boliger blev sat igang i marts 2017 og forventes færdige i efteråret 2018. De sidste 24 boliger adskiller sig fra de øvrige ved at være lejligheder i 3 etagers byggeri med elevator. Lejlighederne er på 90-105 m2.

Læs mere om boligprojektet  i omtalen i Horsens Lokalavis her.