Constructa

Velkommen til Constructa!

Vi vil Afdække behov og løsninger for byggeriets parter  - det er vores mission.

Med Sunde løsninger og ordentlig adfærd - det er vores holdning.

 • Vi bygger på begejstring!

 • Sølunden- byens nye oase

  Constructa skaber nyt liv med lækkert outdoor samlingssted – Sølunden – på den centralt beliggende søgrund på hjørnet af Sølystvej...

 • Constructa søger medarbejdere!

  Constructa er i vækst og vi søger nye dygtige medarbejdere – både i Silkeborg og Roskilde. Måske er det dig...

 • Arkitekttegnet villa for livsnydere

  Med udgangspunkt i det traditionsrige danske længehus har arkitekten tegnet og disponeret denne villa, som er orientret nord-syd, med indgang...

 • Vidste du at…

  Constructa tilbyder rådgivning om affaldshåndtering. -Vi har solid viden omkring etablering af affaldsstationer og generel rådgivning omkring affaldshåndtering for både...

 • Nyt kursuscenter i Aalborg

  På centralt beliggende grund ved indfaldsvejen i det sydøstlige Aalborg bygger ‘2014 Ejendomme’ nyt kursuscenter. Constructa har tegnet den nye...

 • Constructa søger medarbejdere!

  Constructa er i vækst og vi søger nye dygtige medarbejdere – både i Silkeborg og Roskilde. Måske er det dig...

 • Boliger med fokus på grønne pladser

  I et nyanlagt boligområde ved Gødvad Enge i det nordlige Silkeborg er Constructa arkitekt- og ingeniørrådgiver på boligprojekt, Tusindfryd.  Tusindfryd...

 • Klik og udfyld, så ringer vi dig op

 • Vidste du at….

  Constructa udfører miljøundersøgelser ved renovering og nedrivning. Vi har stærke kompetencer inden for miljøfarlige og -skadelige stoffer – og vi...

Aktuelt

I indbudt totalentreprisekonkurrence for Vejle Kommune har Constructa sammen med totalentreprenør PS Lundgaard vundet entreprise på ny hal i Petersminde.

I forbindelse med det eksisterende multihus opføres ny hal og tilbygning hertil på samme placering som den tidligere Petersmindehal, som er brændt ned. I forbindelse med projektet udføres samtidig en omfattende ekstern renovering af indkørsels- og parkeringsforholdene for både skolen og hallen.

Hallen får hovedindgang direkte fra parkeringspladsen og bliver koblet sammen med Petersmindeskolen via overdækkede gangforløb – så det er muligt for skolens elever og lærere at komme tørskoet over til hallen.

Halbyggeriet består af selve hallen på ca. 1.265 m² – og en lav et-etages del, på ca. 1.000 m². Projektteamet har fokuseret på at skabe rum i ét plan, så adgangen til og fra de forskellige funktioner sker så enkelt som muligt – og så der er adgang til det fri i terrænniveau, fra alle rummene.

Den nye Petersmindehal, hænger visuelt sammen med resten af skolens byggeri, da farvevalg og materialer netop skaber denne sammenhæng.

Den nye hal udefra

Hallen beklædes med sorte facadeplader, som matcher facaden på de nye lave sorte bygninger langs indkørslen til Petersmindeskolen, mens den lave del af tilbygningen beklædes med facadeplader i grå nuancer, som anvendt på Multihuset.

Halvtaget langs det eksisterende Multihus fortsættes og knækkes rundt til indgangen til den nye halbygning. Overdækningen afsluttes lodret med samme afskærmende grønne glasplader, som allerede er anvendt på resten af skolens overdækkede gangarealer. Der etableres trappe fra hovedindgangen og ned til parkeringspladsen, der ligger ca. 560 mm lavere end gulvkoten i hallen. Langs hallens østfacade skal der anlægges fortov i forbindelse med parkeringspladsen.

Bagsiden af hallen 

Langs vestfacaden, er der to udgange til boldbanerne samt indkig til træningslokalerne. De fire omklædningsrum udstyres med højtsiddende vinduer for optimalt dagslys.
Den lave tilbygning udføres, så den ikke er til hindring for en eventuel senere udvidelse af Multihuset. Der vil blive opsat ventilationsanlæg på taget af den lave bygning, ovenfor omklædningsrummene.

Anlægget afskærmes visuelt med den samme rist-beklædning, som er anvendt på eksisterende bygning mellem Multihuset og den nye hal. Der er fra alle aktivitetsrum disponeret med store glasarealer – både for at sikre et godt dagslys til rummene, men også for at åbne op mod det omkringliggende landskab og trække de grønne elementer med ind i bygningen. Der skabes visuel sammenhæng mellem ude og inde.

Omklædningsrum og gangarealer

Omklædningsrummene er placerede, så de både kan anvendes af brugerne af hallen, træningslokalerne og ved udendørsaktiviteter. I forbindelse med omklædningsrummene udføres der to udgange til sportspladsen vest for Petersmindehallen.

Omklædningsrummene er udstyret med bænke og knager – så de kan betjene en hel klasse eller årgang af drenge og piger i to spor. Hvert omklædningsrum har sit eget toilet, så man kan benytte toilettet i forbindelse med omklædning.

I den lange gang til omklædningsrummene samt træningslokalerne opsættes strategisk placerede ovenlys ved indgangene. Ovenlysenes inderside flugter med væggen nedenfor og trækker dermed lys med ned i gangen og understreger de steder, hvor der er overgange. Strategiske vægge i gangen og forrummene males i en signalfarve. På visualiseringerne er der anvendt en frisk grøn nuance. Signalfarven kan eventuelt også anvendes på dørbladene, eller i andre former for grafiske virkemidler eller skiltning i bygningen.

Et kig ind i hallen…

Hallen udføres med en bærende konstruktion af stålprofiler og med en fri rumhøjde på 8 meter. Indvendigt på væggene anvendes cementspånplade på den nederste del af væggen for at give styrke og lang levetid til væggene, med træbetonplader som akustisk beklædning på den øverste del af hallens vægge.

I Hallen er der skabt plads til én håndboldbane eller tre volleyball-baner eller 5 badminton-baner. I Hallens sydlige del – der vender ud mod café-området, skabes der en større grad af transparens, og i dette område befinder de tilskuervenlige aktiviteter sig, som f.eks. bordtennis, opvarmning, air-track-baner, samt mulighed for senere opsætning af klatrevæg(ge).
Langs Hallens øst- og vestvægge, udføres podier med tilskuerpladser til i alt 150 personer.
Hallen udføres med en stor grad af transparens eller gennemsigtighed mod café-området ved indgangen. På denne måde skabes en naturlig og åben sammenhæng mellem de forskellige funktioner og aktiviteter i bygningen.

Fokus på transparens og fleksibilitet

I forbindelse med vindfanget ved indgangen, er der adgang til café-området, der også rummer fleksibel opdeling af møde- og spiseområde. I projektet er der fokus på at skabe en stor grad af transparens mellem hallen og café-området, så bygningens brugere har overblik og nem adgang til alle de aktiviteter, der foregår i bygningen. Fleksibilitet og transparens skabes ved at anvende glasdobbeltdøre og glaspartier mellem områderne samt et større foldedørsparti mellem de to café-områder – for derved at skabe liv og åbenhed i hverdagen. Madkundskabslokalet og caféen  kan fungere i sammenhæng med hallen og lukkes af ved særlige arrangementer. Ved større idrætsarrangementer kan madkundskab anvendes til fremstilling af forplejning til deltagerne, mens salgsboden anvendes til udskænkning og salg. Café-områderne samt madkundskab sikres dagslys via store glaspartier samt ekstra ovenlys, der trækker lys ned i midten af lokalerne.

Vi ser frem til at påbegynde arbejdet med Petersmindehallen, som Constructa er totalrådgiver på. Hallen opføres i løbet af 2018.

Constructa skaber nyt liv med lækkert outdoor samlingssted – Sølunden – på den centralt beliggende søgrund på hjørnet af Sølystvej og Borgergade i Silkeborg.

Sølunden samler bydelen om vandet med masser af natur i et centralt trafikknudepunkt ved en af byens hovedfærdselsårer og krydset mellem Ansvej og Borgergade. Her kan livet nydes ved at slentre, sidde, stå, ligge, bade, soppe, sove, se udstillinger og drama, høre koncerter eller blot nyde fællesskabet i lokalområdet.

Bygningen i Sølunden skaber rum og udsyn, som en oase i det grønne. Stierne byder velkommen fra fortovene og leder ind mod midten, hvorigennem man ledes videre ud igen. Med trælameller som det gennemgående element vil bygningen fra centrum fremstå helt transparent, og delvist transparent jo længere man bevæger sig ud mod periferien. I centrum er overblikket 360 grader, og man kan se hele vejen rundt og forholde sig til alt og alle andre. I periferien begrænses udsynet til lagkagestykker, og man kan nøjes med, at forholde sig til en brøkdel af ,hvad der sker på området.

Sølunden ifølge vores arkitekt:

”En kobling mellem by og vand.
De grønne elementer understreges og fremhæves.
Ganglinjer etableres, og samles omkring en land-art installation
– der forankrer landskabet i byrummet. En åben konstruktion,
der indbyder til ophold, og kreative tanker.
Aktivering af området gennem opdeling i zoner, med alverdens
muligheder for tilførelse af nye funktioner til området.
Området fremstår til daglig i ”sit hverdagstøj”, og
klæder om til fest-tøj til specielle lejligheder.
Byens nye oase … er klar til at blive indtaget! ”

 

Sølunden – fællesskab, fritid og kultur

Sølunden vil kunne fungere som katalysator for fritids- og kulturlivet i Silkeborg midtby, som den væg man spiller op mod eller det holdepunkt, man kan læne sig op ad. Sølunden er Silkeborgs nye centrale outdoor samlingssted, hvor kun fantasien sætter grænser for, hvad stedet kan danne ramme om:

• Koncerter for akustiske musikere
• Fyraftenshygge
• Drama og teater
• Udstillinger
• Plads for boder til byfester
• Loppemarkeder
• Shelter
• Beachvolley
• Spil i de grønne områder
• Samlingssted
• Bade i søen
• Outdoor aktiviteter som kajak, mountainbike, løbeture og byvandringer kan annoncere deres ruter her
• Outdoor begivenheder som løb, cykelløb, kajak m.v. kan tage afsæt her
• etc.

…Tænk med….kom med flere ideer og brug stedet helt ukompliceret…

Odden søbad og ‘Springet’

I lighed med projekt Sølunden har Constructa med samme fokus på at sammensmelte natur, kultur og byliv i skønne bynære naturområder udarbejdet projekt om nyt søbad på Odden samt ikonisk udspringstårn og vartegn for byen. Læs mere om Odden Søbad og ‘Springet’ her.

 

-Et vartegn for Silkeborg med sø og skov i centrum

Odden ved Silkeborg Langsø er et ideelt sted, at anlægge et nyt søbad og skabe et nyt bynært naturområde. Der er en masse fantastiske muligheder i, at udvikle dette område, på grund af stedets centrale placering, så tæt på byen og alligevel ude midt i naturen. Stedet vil kunne bringe livet, der er ved søbadene i Almind Sø, ind midt i Silkeborg, og samtidig åbne op for en masse nye muligheder for aktiviteter i midtbyen. Udspringstårnet ‘Springet’ er et nyt vartegn, et landmærke, der kommer til at stå som centrum for området, der samler byen og naturen på en elegant og smuk måde. Springet og det nye Odden, hænger sammen med projektet omkring nyskabelse af parkeringsområdet langs søen foran Jyske Bank. Inspireret af det midlertidige levende byrum Street Plaza i sommeren 2013, med street og skaterfaciliteter, har vi implementeret faste streetfaciliteter i dette projekt, for at fastholde det fantastiske liv, som opstod ved denne begivenhed.

Det nye søbad på Odden

På spidsen af Odden anlægges et stort frit græsområde, hvor der er plads til boldspil, leg og picnic. Der sættes borde og bænke op langs kanten, og der etableres bålplads med eventuelle grillmuligheder. Ved siden af, etableres beachvolleybane og omklædningsfaciliteter. Omklædningsfaciliteterne indeholder brusere og offentlige toiletter, der kun er åbne i badesæsonen. På sydsiden af Odden etableres der shelters med udsigt til vandet og byen. Den allerede eksisterende sandstrand på nordsiden af Odden, udvides og indrammes til et børnebassin på grund af den lave dybde. På spidsen af Odden etableres en ny større sandstrand, hvor der er rig mulighed for leg og boldspil i vandet. På det yderste af Odden etableres en snoende badebro, der giver adgang til at kunne hoppe i vandet på dybere vand. Der vil her være gode muligheder for vinterbadning. I forbindelse med projektet har vi udviklet en midlertidig badeø, som kan forankres på søbunden på et givent sted på søen. Badeøen er bygget på en flydende pontonbro, på 2,5 m x 5 m platform. Den etableres med stige og 1 meter vippe med gelænder. Ud for badebroen etableres kronen på værket udspringstårnet Springet. Her svømmer man de godt 60 meter fra Odden, eller de godt 100 meter fra bysiden, for at komme ud og springe 1,3 eller 5 meter.

Kort over Odden Søbad og Springet i Silkeborg Langsø:

Springet – forlystelse og vartegn

Udspringstårnet Springet er både en forlystelse og et vartegn. Med spring fra 1, 3 og 5 meter giver den både spænding og sjov i sommerperioden, og set på afstand, er den et smukt og elegant vartegn for Silkeborg.

Springet lyser op i naturen med sine to smukke buer, der enkelt og elegant springer op af vandet. Det er tydeligt at se forbindelsen mellem udspringstårnets funktion og dens linjer. Det giver en smuk helhed, som passer ind i  området, og binder byen og naturen flot sammen. Om aftenen belyses buerne af projektører nede fra vandspejlet, så man ser buernes linjer i mørket, og da buerne er hvide, vil kun det enkle og mest ikoniske stå frem.

 

I Fredrikstad er Constructa ingeniører på et fiskeopdræt, som Fredrikstad Seafood er ved at opføre. Fiskeopdrættet er et avanceret byggeri, som skal indeholde kæmpe vandtanke med saltvand og fisk samt eget rensningsanlæg, således at størstedelen af vandet kan genbruges. Gråkjær har totalentreprisen på projektet og har hyret Constructa som ingeniører.

Det er et udfordrende projekt, som stiller store krav til betonkonstruktionen, idet betonen er i direkte kontakt med saltvandet, som fiskene i tankene skal opdrættes i. Derfor er det nødvendigt at bygge en konstruktion, som består af en særlig stærk beton med et solidt dæklag og en hel del armering. Samtidig har jordforholdene på byggegrunden betydet forringet bæreevne, hvilket skaber ekstra udfordringer i byggeprocessen af den massive og tunge betonkonstruktion.

Der bliver bygget to anlæg til fiskeopdræt af samme type, hvoraf byggeriet af første anlæg er i fuld gang. Projektet forventes afsluttet i løbet af 2018.

På en rolig villavej i det naturskønne Sejs ved Silkeborg bor et par i en mindre bolig, som de ønsker at udvide og renovere. Boligen der er på 101 m² ønskes udvidet med et større køkken ud mod vejen og en tilbygning med plads til opholdsstue og et værelse ud mod haven.

Vores arkitekt har udarbejdet et forslag, hvor tilbygningerne udgør 39 m². For at skabe plads til tilbygningen mod havesiden har det været nødvendigt at fjerne en mindre del af det eksisterende hus.

Med bygherres ønske om at huset skal fremstå som en moderne og homogen villa, fjernes det eksisterende tag og et nyt lægges uden udhæng. De eksisterende ydervægge pudses, og tilbygningerne opføres i lette konstruktioner beklædt med træspån, herved skabes et dynamisk udtryk hvor de to materialer komplementerer hinanden. En fliseterrasse danner uderummet, hvor de to bygninger mødes og afrundes ud mod haven i en blød bue.

Indvendig skabes et stort køkken/alrum med loft til kip. Loftet beklædes med lister, i samme træsort som gulvet. Valget af træ og rummets geometri giver en på samme tid intim og rummelig oplevelse. Der er lagt vægt på at give forskellige oplevelser og at underbygge rummenes funktion, derfor er der arbejdet med varierende geometri og materialer i villaens forskellige rum.

 

 

Med udgangspunkt i det traditionsrige danske længehus har arkitekten tegnet og disponeret denne villa, som er orientret nord-syd, med indgang fra nord og med have, terrasse og uderum mod syd.  Villaen er tegnet til en grund, som har have ud mod havet på Djursland. Boligen består af to længehuse, som er bundet sammen af en bygning med fladt tag i midten, hvori stuen er placeret. Længehuset mod øst er den aktive del, hvor blandt andet køkken og spisestue er placeret, mens det mod vest er den passive del, hvor værelserne er placerede.

Villaen rummer som skitseret 256 m². Ønsker ejerne på et senere tidspunkt at udvide boligen, er der mulighed for at forlænge de enkelte længehuse og skabe flere m² eller ekstra værelser uden at ødelægge arkitekturen.

De to længehuse har begge en stor åbning ud mod stuen, hvor der i stedet for vægge er placeret bogreoler, som ikke går til loft. Bogreolerne udgør et klart defineret bygningselement og indgår derfor som en del af villaens rumdeling og indretning. Det ene element er placeret med bogreolen ud mod stuen, så der bliver en væg ind mod køkkenet. Det andet element er placeret med reolen ind mod værelserne, så det bliver en væg ind mod stuen. Begge elementer er gennemskåret, så der skabes kig på tværs af stuen.

De to bygninger opføres i hver deres materiale, den ene i træ og den anden i blank mur. Den ene bygnings tag beklædes med samme træbeklædning som facaden. Den anden med tagplader ,hvori der er integreret solceller.

Mod nord præsenterer huset sig med en carport, der med sit let svævende tag binder parkering og værksted sammen med længehuset, der indeholder køkken/alrum. Hovedindgangen, der er placeret i mellembygningen, giver et kig igennem hele huset ud mod haven og vandet. Når man kommer ind i huset, åbner det sig op ud mod havet gennem store glaspartier.

Alle tre bygningskroppe afsluttes ud mod havet med store glaspartier, hvor der er udgang til haven.

Stuen er det sammenbindende element, hvor der er rig mulighed for at skabe forskellige opholdszoner hver med sin kvalitet.

 

Børnehuset i Rødkærsbro er en stor ny institution. Den indeholder både børnehave og vuggestue. Børnehuset er dimensioneret efter 110 børnehavebørn og 30 vuggestuebørn + 25 medarbejdere. -Et stort fællesskab, hvor der både skal være plads til leg og læring men også den mere stille hverdag. En kombination af kreativitet og fordybelse, er med til at skabe et aktivt Børnehus, hvor den næste generation kan få en god start på livet.

Vi kalder det: “Fællesskab og plads til det enkelte barn – Børnesus i nyt børnehus”

Byggeriet af det nye børnehus i Rødkærsbro startede i efteråret 2016 og stod færdigt og klar til at blive taget i brug i november 2017. I det nye børnehus samles to børnehaver og en vuggestue i ét hus og placeres i sammenhæng med sportshallen og skolen i Rødkærsbro.

 

Den gamle præstegård i Levring trængte til en kærlig hånd, og med ønsket om at opdatere den gamle bygning til en moderne og tidssvarende bolig, som lever op til nutidens familieliv, er den gamle præstegård blevet renoveret.

Med udgangspunkt i bygningens oprindelige funktion tilføjes med renoveringen endnu et lag til dens fortælling. Bygningens særlige karakter medvirker til, at moderniseringen vil opleves som noget særligt, når man bevæger sig ind i bygningen og oplever bygningens lag.

Den ydre skal af bygningen (klimaskærmen) er blevet opdateret til nutidens krav ved hjælp af efterisolering og bremsning af fugt i fundamentet, ydervæggene og gulvene. Alle facadepartier er udskiftet.

Indvendigt er der skabt sammenhængende rumforløb samt forbindelser på tværs af bygningen. Således at der kommer lys ind fra begge sider af bygningen, og dermed skabes kontakt mellem den gamle, smukke have og gårdspladsen.

Boligen er blevet indrettet til både fordybelse og fællesskab. De åbne, sammenhængende rum gør, at der sideløbende kan foregå individuelle aktiviteter, samtidig med at familien er sammen.
Her er også dannet rammerne for en afbalanceret sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv, idet kirkekontoret ligger i forbindelse af boligen med egen indgang

Præstegården er på 373 m² og stod færdigrenoveret og moderniseret i august 2017. Constructa har været totalrådgivere på projektet.

I Thorsager på Syddjurs bygger Coop en ny moderne Daglig Brugsen. Constructa er totalrådgiver på projektet og har udbudt projektet i totalentreprise.

Den gamle Daglig Brugsen i Thorsager flytter fra en ældre utidssvarende bygning midt i Thorsager til nye lokaler ved hovedvejen. Her får Thorsager en mere moderne og tidssvarende butik med lys og luft, højt til loftet og plads mellem hylderne.

Den nye butik vil udgøre et areal på knap 700 m2 og får anlagt en stor åben p-plads.

Daglig Brugsen i Thorsager åbner den 26. november 2017 i de nye lokaler.

 

På centralt beliggende grund ved indfaldsvejen i det sydøstlige Aalborg bygger ‘2014 Ejendomme’ nyt kursuscenter. Constructa har tegnet den nye bygning, som i sin form er enkel og i synergi med de omkringliggende patriciavillaer i området.

Det nye kursuscenter bygges i to plan og vil indeholde både mødelokaler med plads til 100 personer, opholdsfaciliteter, køkken og overnatningsmuligheder. Med den markante placering er der lagt vægt på, at huset skal fremstå åbent og imødekommende, og når man kommer kørende forbi på indfaldsvejen vil det være muligt at fornemme aktivitet i huset. Fra begge plan i huset er der adgang til opholdsområde ude, hvor udsigten over Aalborg kan nydes.

Byggeriopstart forventes medio 2018, idet bygherre afventer lokalplan. Aalborg kommune udarbejder med udgangspunkt  i projektet udviklingsplan og lokalplan for området.

I en tidligere juletræsplantage på en kuperet grund i det nordlige Silkeborg bygges 45 boliger på Hestehavevej. Idyllisk beliggende omgivet af skov og med en bæk i dalen får boligerne en naturskøn beliggenhed, samtidig med at der er få kilometer til Silkeborg centrum og tæt til motorvejsnettet.

Constructa har tegnet boligerne, og vi er også ingeniører på projektet. Med tilkørselsforhold fra ringvejen, Nordre Højmarksvej, kræves anlagt svingbane til det nye boligområde, hvilket Constructa også projekterer og er rådgiver på.

Boligerne varierer i størrelse fra 75 kvm med 2 værelser til 130 kvm med 5 værelser.

Byggeriet opstartes i begyndelsen af november og afsluttes i løbet af foråret 2018.

På nyudstykning ved Brunbakkevej i det nordlige Silkeborg er Constructa totalrådgivere på 84 boliger, som er under opbygning i det attraktive område. Rækkehusene bygges i 2-3 etager og rummer 5 forskellige boligtyper fra 75 kvm til 130 kvm, hvoraf de to største boligtyper er i to plan.

Alle boliger udføres i gedigne materialer og indretningen fremstår lys og venlig. Fra det nye boligkvarter er der let adgang til indkøb, skoler og institutioner, samtidig med at den naturskønne beliggenhed kan nydes. Med blot få km til Silkeborg centrum og tæt til motorvejsnettet er mulighederne endvidere mange.

Byggeopstart i april 2017. Projektet afsluttes i løbet af foråret 2018.

I et nyanlagt boligområde ved Gødvad Enge i det nordlige Silkeborg er Constructa arkitekt- og ingeniørrådgiver på boligprojekt, Tusindfryd.  Tusindfryd består af 30 nye boliger, som er naturskønt beliggende ved skoven og omgivet af grønne områder. En oase i et nybygget boligkvarter, hvor der er gjort ekstra meget ud af at skabe grønne pladser ved boligerne.

Boligerne er beliggende for enden af en lukket vej rundt om en grøn plads, hvor der bliver plantet stauder og træer. Desuden anlægges en rende i stenbelægningen, som giver mulighed for, at der kan løbe vand gennem pladsen. Det lukkede vejmiljø omkring den grønne plads giver en tryg ramme for legende børn, som f.eks. kan få leg og glæde af regnvandet, som løber i renden i stenbelægningen.

Foruden de grønne pladser foran boligerne, er der plantet frugttræer mellem haverne, og affaldscontainere, som normalt placeres ved boligerne er trukket væk og samlet centralt for at skabe et pænere udtryk.

Alle 30 boliger bygges i to plan og er på henholdsvis 110 kvm med 3 værelser og 130 kvm med 4 værelser.

Byggeopstart er midt september 2017, og boligerne står færdige i løbet af foråret 2018.

 

Et spændende og unikt domicil for Birch GM er under opbygning på Sortenborgvej, og vi er med i processen som totalrådgivere. Constructas arkitekter har tegnet dette unikke domicil og byggeprocessen er i fuld gang.

Bygningen er enkel i sit udtryk, men gemmer på flere lag og finurlige detaljer, når man kigger efter. Domicilet for Birch GM bygges i to plan og arkitekternes tanke bag bygningens udformning, er to legoklodser ovenpå hinanden, hvor den øverste, som udgør 1. sal, er forskudt og roteret i forhold til stueetagen og stikker udover kanten. Foruden at skabe en anderledes og næsten ikonisk bygning ved denne konstruktion, skabes der mulighed for ophold ude under overdækket areal og for udgang  fra 1. salen til store tagterrasser på taget af stueetagen.

Med sunde og fornuftige løsninger opføres domicilet i gode gedigne materialer, som også afspejler Birch GMs byggestil i boligprojekterne. Den nederste legoklods, stueetagen opføres i teglsten, mens den øverste, 1. salen beklædes med lærketræslister for at skabe et let og svævende udtryk. Ved indgangspartiet skabes det ene hjørne af legoklodsen, som stikker ud fra stueetagen, af aluminiumslameller, der giver et flot spil ind gennem glasfacaden og ind i hall’en i bygningen. De lodrette aluminiumslameller fungerer også som solafskærmning.

Bygningen vil udgøre 2.160 kvm og indeholde lager, kontorer og showroom med infoskærme og boligdisplay for boliglejere og investorer i stueetagen, mens førstesalen skal benyttes til administration og kantine. Bygningen er velgennemtænkt og indeholder foruden de nævnte områder endda integreret vaskehal til Birchs firmabiler. Bygningens centrale rum er en stor hal, der med glas hele vejen rundt ud mod kontorerne og øvrige rum skaber en stor transparens i bygningen, som gør, at en stor del af huset kan ses fra samme sted tværs gennem bygningen.  En anden detalje ved byggeriet er, at både i stuen og på førstesal er der skabt to retninger gennem bygningen, idet at nogle af væggene står vinkelret på hinanden, mens andre følger en anden retning, hvilket er med til at give domicilet et dynamisk udtryk.

Byggeriet blev sat igang i juni 2017 og afsluttes primo 2018.

Med Constructa som rådgivende arkitekter og ingeniører bygger Birch & Co aps 44 rummelige boliger på Fyrretoften i Vejle.  Der opføres to forskellige boligtyper, men fælles for dem alle er, at de bygges i to plan og med tilhørende udhus og carpot.  31 boliger på 110 kvm og med 3 værelser,  og 13 boliger på 130 kvm med 4 værelser.

Byggeriet startede i juni 2017 og afsluttes i foråret 2018.

SuperBrugsen i Lunderskov renoveres og opdateres til en mere moderne forretning, som kan leve op til beboere og andre kunders forventninger.

Med en ny åben og indbydende glasfacade, som skitseret herover skabes et mere lyst og luftigt indgangsparti til forretningen. Den nye facade giver indblik ind i forretningen, så varerne kan ses udefra parkeringspladsen, og kunderne får lyst til at gå ind og handle. Samtidig skal det nye indgangsparti sikre, at SuperBrugsen fremstår mere visuelt markeret i området for lokale og oplandskunder.

Udover de ekstra antal kvm, som indgangspartiet tillægges forretningen, udvides den med større grøntafdeling, egen slagter- og delikatesseafdeling samt større udvalg af varer generelt, hvilket skal være med til at trække lokale kunder til, som hidtil har foretrukket at køre udenbys for at handle fx. i Kolding. Derudover flytter byens apotek ind i forretningen, hvorved flere kunder naturligt vil lægge vejen forbi det lokale supermarked og fylde flere varer i kurven.

Tanken bag stregerne til SuperBrugsens ansigtsløftning er at skabe en ramme rundt om facaden, som danner en helhed om de forskellige aktiviteter, der kan foregå langs facaden. Denne ramme udfærdiges i stål og fungerer samtidig som solafskærmning. Rammen er på tegningen og visualiseringen fremført i brun.

Den nye forretning bliver på 1.185 kvm.

Byggeriet forventes opstart i foråret 2018 og færdigt inden sommerferien 2018.

 

Den kristne friskole “Klippen” i Voel vil udvide skolen med en ny bygning, som Constructa er arkitekt- og ingeniørrådgiver på. Vi har tidligere hjulpet skolen med at lave lokalplan for området, og nu skal planerne om en tilbygning realiseres.

Den nye bygning bliver på 632 kvm og kommer til at indeholde kontorer, møde- og forberedelseslokaler, 3 undervisningslokaler og en stor samlingssal med plads til 250 personer.

Byggeriet startes op den 8. september 2017, hvor første spadestik tages i forbindelse med skolens 40 års jubilæum. Projektet forventes afsluttet i maj 2018, så bygningen er klar til at blive taget i brug til skolestart efter sommerferien 2018.

I et innovativt samarbejde med bygherre, Langballe A/S har Constructa udviklet en særlig type betonflydebroer til brug i f.eks. lystbådhavne, som badebro eller lignende. Broerne består primært af ekstra agressiv beton, tilsat polystyren og en fiberblanding, som giver broerne en ekstrem styrke og holdbarhed. Faktisk så stor styrke og holdbarhed, at der tilbydes 30 års garanti og levetiden på flydebroerne estimeres til over 60 år.

Til at fastholde broerne har vi udviklet et forankringssystem med kraftige pælebeslag og jernpæle med plastrør, der fungerer både korrisions- og issikrende.

Når du bevæger dig ud på en af flydebroerne, vil det føles som at gå på fast grund. Dette skyldes dels den store bredde og vægtfordeling på broerne, dels et unikt udviklet sammenkoblingssystem, kaldet Solid Ground og fenderbjælkerne med kanaler på begge sider.

Flydebroerne er fleksible og kan til forskel fra en almindelig træbro på havnen flyttes til anden placering, og så har flydebroerne den fordel at de følger vandstanden og ikke oversvømmes ved højvande.

En ekstra detalje ved flydebroerne er, at de er produceret i mål, således at to broer af 15 m kan transporteres på én lastbil uden følgebil.


Projektet startede i 2015, hvor flydebroerne blev udviklet til Knudshoved havn. Admiral Marina, som havnen hedder er Nordeuropas største havn med et havnebassin på 343.000 kvm opbygget udelukkende af flydebroer på i alt 7.700 m. Langballe A/S har siden sat flydebroerne i produktion, og de kan nu betrædes i flere havne i landet.

Når tværfagligheden får vinger, når innovation langt forbi de rimelige forventninger!

Læs mere om flydebroerne her.

I Frederiksværk er der blevet opført ny moderne Bygma på tidligere lokal trælasts grund. Constructa har som totalrådgiver på projektet tegnet bygningerne, projekteret, beregnet og står for byggeledelsen. Projektet består i nyopført hal på 1.506 kvm og forretning i to plan på 1.270 kvm i stueplan og 393 kvm på 1. sal.

Frederiksværks nye Bygma blev indviet i slutningen af 2017.

 

Constructa er totalrådgiver for Holger Olesen og byggefirmaet Falbe C3, som opfører 44 rækkehuse i 2 etager under navnet C3 i Falbeparken, Randers. Randers Arkitekten har tegnet rækkehusene og står bag visualiseringen herover.

Rækkehusene på 103 kvm rummer 3 værelser og et badeværelse på 1. sal. I stueplan findes køkken alrum og stue i et samt et badeværelse. Derudover bygges udhus på 5,5 kvm og carport på 20 kvm til hver bolig. Desuden anlægges terrasse og lille have.

Projektet er i fuld gang og første etape på 16 boliger stod indflytningsklar den 1. september 2017. 2. etape på 6 boliger påbegyndtes i efteråret 2017, mens tredje og sidste opføres i 2018.

Herunder ses billeder fra byggepladsen midt juni 2017.

IMG_8219IMG_8226IMG_8230IMG_8231

IMG_8235IMG_8240IMG_8242

Blå Kors har til huse i en gammel etageejendom fra ca. 1900 på Kongensgade 1 i Hjørring. Bygningen trængte hårdt til modernisering og ombygning. Således blev stueetage og kælder i år 2000 ombygget og moderniseret til café og værested, og i 2017 afsluttedes anden etape af moderniseringen. 1. etages utidssvarende værelser og lejligheder blev ændret til 5 akutværelser med fællesrum, samtalerum eller toiletter og bad. På samme etage placeredes personalevelfærd med omklædnings- og toiletfaciliteter til de 4-6 ansatte.

I tagetagen ny indrettedes 2 mindre 2-værelses lejligheder og et opholdsrum, som kan bruges enten som værelse eller kontor. Endelig blev der opsat ny adgangstrappe, hvor trappen er i dag.

Constructa har været totalrådgiver på projektet, som i øvrigt er støttet af AP møller fonden.

_D6B6195 _D6B6200 _D6B6202 _D6B6206 _D6B6209 _D6B6210 _D6B6213 _D6B6216 _D6B6219

 

Helle Parken I/S opfører nyt boligområde beliggende naturskønt på Bakkeborg i det nordøstlige Silkeborg, ved Gødvad. Constructa har som totalrådgiver på projektet udarbejdet lokalplan og byggemodningsprojekt, skitseret og projekteret etagehusene samt stået for byggeledelsen på hele projektet fra start til slut.

Området består af tre veje med navnene Bakkeborgdalen, Bakkeborgtoften og Bakkeborgskoven. På de to første veje opføres boliger i to plan med 3 og 4 værelser på henholdsvis 110 og 127 kvm, mens der på Bakkeborgskoven opføres boliger på 140 kvm i ét plan. I alt 68 boliger i to plan og 28 boliger i ét plan. Halvdelen af de 28 boliger i ét plan udlejes, mens den halvdel, som grænser op til naturområdet og vandressouratet sælges. Foruden boligerne som opføres på Bakkeborg udstykkes 14 byggegrunde for enden af Bakkeborgdalen samt 8 langs Kalmarvej, som en del af  Bakkeborg-projektet.

Lidt udover det sædvanelige for projekter af denne størrelse udmærker alle boligerne på Bakkeborg sig ved at være udstyret med solceller på taget og varmepumpe ved udhus. Derved er boligerne delvist selvforsynende med energi og varme, hvilket gør boligerne særligt miljø- og energivenlige. Det betyder samtidig meget lave forbrugsomkostninger for beboerne.

De første beboere forventes at kunne flytte ind i deres nye boliger på Bakkeborg til foråret 2018.

Kontakt

Er du interesseret i at vide mere om det nye boligområde på Bakkeborg, så kontakt Nybolig Silkeborg, Frederiksberggade 14, 8600 Silkeborg på tlf. 8682 6600. Nybolig varetager udlejning og salg af boliger på de tre veje samt salg af udstykningerne på Bakkeborgdalen og langs Kalmarvej.

Du kan også følge byggeriet på Helle Parkens facebookside her og læse mere om Helle Parken på deres website her.

Bebyggelsesplan for Bakkeborg:

Situationsplan2_til CHK_Brochure med Kalmarvej                                  2017-04-03 View 4      2017-04-03 View 3

Femte etape af byggeprojektet på den tidligere teglværksgrund i Lysbro er nu i sin indledende fase, og de første visualiseringer af projektet er klar. Constructa har været med til at udvikle byggeriet på Teglværksgrunden i Lysbro fra de første tanker i 2014 om at bygge lyse energivenlige udlejningsboliger i teglsten, der understøtter stedets historie til opførsel af byggeprojekterne. Etape 1 og 2 er forlængst færdige og består af rækkehuse i forskellige størrelser, mens etape 3 er ved at afsluttes.

Dette femte område af teglværksgrunden vil bestå af 4 punkthuse, et med 4 etager, 2 med 5 etager og et med 6 etager. Der bliver i alt 80 lejligheder med egen terrasse eller altan. Boligerne placeres i naturskønt område – tæt ved skov og sø og med få km ind til centrum i Silkeborg samt til motorvejstilkørsel.

Birch GM er bygherre på projektet. Lejlighederne forventes færdige ultimo 2018.

16.048_Teglværksgrunden 5_75-95-110-125_16-04-26_PS Picture # 1A

Skåde SuperBrugs ligger midt i Skådecenteret, i en bygning fra 1988. Bygningen der med sit anonyme og lukkede udtryk, er meget utidssvarende, står overfor en større renovering. Constructa har som totalrådgiver slået de første streger til renoveringen, der skal gøre SuperBrugsen, til en åben imødekommende butik, hvor kunderne føler sig hjemme.

Fra de første ideer tog form har vi haft fokus på at få det maksimale ud af det bygningsmæssige indgreb ved et tæt samarbejde mellem arkitekt og ingeniør. Constructa råder, som tværfaglig rådgivningsvirksomhed, over arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, som muliggør et tæt samarbejde fra de første ideer bliver til og til det færdige projekt afleveres til bygherren. Et projektforløb som dette, hvor alle rådgiverdisciplinerne er samlet under samme tag, optimerer forløbet og giver sikkerhed for, at de første skitser og ideer også er det, der bliver bygget.

Renoveringen omfatter omdisponering af butiksområde, lager og personale. Gulve, vægge og lofter får ny belægning eller males. Udadtil får butikken tilføjet en markant ny facade, der dels giver indkig til salgsarealerne, som bliver lyse og imødekommende, og dels gør butikken synlig i nærmiljøet.

Byggeriet forventes at påbegyndes i slutningen af juli. Vi ser frem til at kunne aflevere en renoveret SuperBrugs, klar til at tage i brug i efteråret 2017.